Wednesday, October 5, 2011

Laat mensen schitteren ...


Met de ‘Laat mensen schitteren’-campagne wil Socius, het Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, het sociaal-cultureel volwassenenwerk meer zichtbaar maken.

Verenigingen, volkshogescholen, landelijke vormingsinstellingen en bewegingen vormen samen het kloppend hart van het sociaal-culturele volwassenenwerk in Vlaanderen en Brussel. Sinds dit jaar mag Merhaba mee-schitteren als een erkende beweging!

Via hun plaatselijke afdelingen en vrijwilligers vormen verenigingen thematische (cultuurbeleving, leefmilieu, toerisme….) of doelgroepgerichte (allochtonen, senioren, mensen met een handicap, vrouwen…) netwerken die tal van activiteiten organiseren voor leden en andere geïnteresseerden. 
Volkhogescholen of Vormingpluscentra bieden in hun regio volwassenen de mogelijkheid om hun persoonlijke, sociale en culturele vaardigheden te verhogen. Bij landelijke vormingsinstellingen kan je terecht voor zowel laagdrempelige als meer doorgedreven vorming. Ze hebben een eigen specialisme (wetenschapspopularisering, actief burgerschap, kunsteducatie…), werken binnen een syndicale beweging of zijn gespecialiseerd in vorming voor personen met een handicap. Sociaal-culturele bewegingen organiseren activiteiten op het vlak van sensibilisatie, educatie en sociale actie met het oog op maatschappelijke verandering. Ze brengen mensen in beweging rond een hele waaier aan thema’s zoals mobiliteit, vrede, armoedebestrijding of duurzaamheid.

De diversiteit en veelzijdigheid van deze sector uit zich in de rijkdom aan initiatieven, doelgroepen en thema’s, maar ook in de diepe verwevenheid met en de brede verspreiding in de samenleving. Meer dan 120 organisaties, goed voor een kwart miljoen vrijwilligers en zowat 2.000 professionals, timmeren dag in dag uit aan een solidaire, democratische, duurzame en inclusieve samenleving. Het sociaal-culturele volwassenenwerk heeft veel impact in de samenleving. De tien miljoen deelnames per jaar getuigen daarvan.

Door ontplooiingskansen te bieden via levenslang en levensbreed leren, maakt de sector sterkere mensen. Door belangrijke maatschappelijke thema’s en uitdagingen aan te pakken, zorgt ze voor groei en innovatie. De vele deelnemers en vrijwilligers creëren door hun engagement betrokkenheid en bewogenheid in onze samenleving. Samen maken ze een verschil. Sociaal-cultureel volwassenenwerk zorgt voor verbinding. Het staat garant voor ‘ontmoeting & binding’ tussen mensen, maar slaat ook bruggen naar wie anders is.

Sociaal-cultureel volwassenenwerk laat mensen schitteren!

No comments: