Monday, February 28, 2011

Studiedag 'Holebi & onderwijs' don.12 mei 2011 (Antwerpen)


Studiedag 'Holebi & onderwijs' don.12 mei 2011

08-02-2011
De holebi-diversiteit in onze maatschappij, toont zich ook in klasgroepen. Een school met 500 leerlingen telt gemiddeld 25 tot 50 holebi-leerlingen (5 à 10 %). Deze studiedag verdiept zich in dit onderwerp en biedt u inspiratie om aan vakoverschrijdende eindtermen rond dit thema te werken.


Waarom deze studiedag?
  • Onderzoek wijst uit dat jongeren een eerder negatieve kijk hebben op holebi-seksualiteit.
  • Leerkrachten weten het thema vaak niet goed te integreren in hun lessenpakket.
  • Holebi-jongeren vinden in het secundair onderwijs moeilijker aansluiting bij de school dan hun hetero leeftijdsgenoten.
De nieuwe vakoverschrijdende eindtermen verplichten uw school om oog te hebben voor deze problemen. De studiedag 'Holebi en onderwijs' helpt u om uw school(beleid) holebi-vriendelijk te maken en te voldoen aan de vakoverschrijdende eindtermen op dit gebied.  
U hoort en ontmoet er specialisten van çavaria (koepel holebi-verenigingen) en ervaringsdeskundigen: leerkrachten die spreken uit hun eigen ervaring als holebi-leerkracht en/of met holebi-leerlingen in de klas.

Voor wie?

  • directeurs secundair onderwijs:U krijgt ideeën, tips en informatie om uw school diversiteitskrachtiger te maken en om bepaalde vakoverschrijdende eindtermen een plaats in uw school te geven. In het namiddagprogramma maken we dit concreet in workshops.
  • leerkrachten, clb-medewerkers, begeleidingsdiensten:
    U gaat naar huis met concrete ideeën, tips, informatie… U krijgt de kans ervaringen uit te wisselen en u krijgt informatie over hoe u met het holebi-thema aan de slag kan in uw klas of school.

Wanneer?

Donderdag 12 mei 2011 van 9 tot 16 uur.

Waar?

Den Bell
Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen

Schrijf snel in!

Hier vindt u het digitaal inschrijvingsformulier. De keuze voor een workshop kan u tijdens de studiedag maken.
Snelle inschrijvers kunnen onmiddellijk aan de slag. Per school ontvangen zij een educatief pakket met diverse handboeken/DVD’s ter waarde van 60 euro.

Meer info 


Friday, February 25, 2011

05/03 :: MERHABA GIRLS & WOMEN. Relatie en Recht. L'Amour et le Droit. Que dit la loi?

Zaterdag / Samedi 5 maart / mars 2010


Buy a cat and chose the wall paper...?

 Wat zegt de wet?
Je rechten in je relatie.
Over lesbische relaties, huwen en samenwonen,
met iemand van hier of elders.
 L'amour et le droit: que dit la loi?

Relations entre femmes.
Quels sont vos droits ?
Que dit la loi ?

@ Rainbowhouse
 

français ci-dessous
Buy a cat and chose the wall paper...?
Wat zegt de wet?
 
Je bent een vrouw en houdt van vrouwen, misschien heb je een relatie, woon  je samen of ben je gehuwd met een andere vrouw, van hier of elders? Wat zegt de wet over lesbische relaties en welke zijn jouw rechten binnen je relatie?
Merhaba en de Vrouwenraad organiseren een informatiesessie
op zaterdag 5 maart van 17 tot 19u over:

    * Samenwonen en huwen
    * Huwen met een niet Belgische partner of een partner uit het buitenland
    * Samenwonen wanneer je geen papieren hebt of samenwonen met een partner
      zonder papieren
    * Samen kinderen hebben: de meemoeder, adoptie, kinderen in nieuw
       samengestelde gezinnen
 
    * Het overlijden van een partner: afscheidsdienst, successierechten, ...

Welke contracten  ? Hoe de goederen beheren? Hoe geraak je uit de papieren? 
Wat houdt de fameuse 'acte de coutume' in ? Wat bepaal je zelf ?
Waar kan je maar beter van op de hoogte zijn ?
En wat als het misloopt ?  Waar vind je hulp bij partnergeweld? Welke stappen onderneem je wanneer je een echtscheiding overweegt? Waar kan je naartoe?   
Wat zijn je rechten ?   

Infosessie met vragen en antwoorden.
 Spreeksters
Hilde Melotte, advocate Belgisch recht en Kristien Vanvoorden, juriste
internationaal privaatrecht bij de vzw Kruispunt Mirgratie-Integratie.

Inkom: gratis.

Waar: Regenbooghuis, Kolenmarkt 42, 1000 Brussel (eerste verdieping).

Wanneer: Zaterdag 5 maart, 17:00-19:00.

Organisatie : Merhaba & De Vrouwenraad.

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en het Regenbooghuis.

www.vrouwenraad.be
www.merhaba.be
 www.rainbowhouse.be


L'amour et le droit: que dit la loi ?
 
Vous êtes une femme en relation, cohabitant ou mariée avec une femme d’ici ou d’ailleurs, ou simplement une femme qui aime les femmes. Vous souhaitez mieux connaître vos droits et ce que dit la loi sur votre relation.
Merhaba et le Vrouwenraad (Conseil des Femmes/NVR) organisent une séance d'informations ce samedi 5 mars de 17h à 19h sur :
    * La cohabitation et le mariage
    * Le mariage avec une personne non-Belge ou contracter un mariage à l'étranger
    * Vivre en couple en étant sans papiers ou vivre avec une femme sans papiers
    * Avoir des enfants: la mère sociale, l'adoption, la famille recomposée.
    * Réagir au décès de votre partenaire: enterrement, succession, etc.
Quels contrats ? Comment gèrer vos biens ? Qu’est-ce qu'un acte de coutume ? Comment trouver son chemin dans le labyrinthe juridico-administratif ? Pour quel décision faudrait-il avoir recours à un conseiller spécialisé ?
Que faire quand rien ne va plus ? Comment gérer les conflits ? Où trouver de l'aide en cas de violence conjugale, divorce,... ? Quels sont vos droits? 

Durant cette séance, nos intervenantes, Hilde Melotte, juriste en droit belge et Kristien Vanvoorden, juriste en droit privé international à l'asbl Kruispunt Migratie-Integratie détailleront les principaux aspects juridiques et administratifs qui entourent la relation du couple homosexuel.
Invitées
Hilde Melotte: juriste droit belge et Kristien Vanvoorden, juriste
doit privé international à l'asbl Kruispunt Migratie-Integratie

Entrée: gratuite

Où: Maison Arc-en-ciel, Rue Marché au Charbon 42 1000 Bruxelles (1° étage)

Quand: Samedi 5 mars 2011 à 17h-19h

Organisation: Merhaba & De Vrouwenraad

Avec le soutien de la Communauté flamande, de la Vlaamse Gemeenschapscommissie et de la Maison Arc-en-ciel
 
www.vrouwenraad.be
www.merhaba.be
 www.rainbowhouse.be
        
               
______________________________
 
Merhaba wordt gesteund door De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid,  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Koning Boudewijnstichting.

Word lid van onze Facebook groepen / Rejoignez-nous sur les groupes Facebook:
"Arab Funky Party" & "Merhaba vzw/asbl"
  
        

Internationale Vrouwendag in Molenbeek (VK*) / Journée Internationale des Femmes à Molem (VK*)

Wednesday, February 23, 2011

24/02/2011 MerhaBAR @ BRUSSELS24/02/2011, MerhaBAR @ Maison Arc-En-Ciel (Bruxelles)

Musiques Orientales, thé à la menthe et patisseries marocaines seront servis gracieusement à partir de 18.45.
La récréation des filles à filles et des garçons à garçons d'origine maghrébine, moyen orientale et turque et de tous/tes leurs ami/es.


Quand? Chaque dernier jeudi du mois à partir de 18h45
Ou? Maison arc-en-ciel, rue marché au Charbon 42, 1000 Bruxelles

24/02/2011, MerhaBAR @ Regenbooghuis (Brussel)

MerhaBar, da's het Orientaals praatcafé voor holebi's met roots in Magreblanden, Midden-Oosten en Turkije & hun vriendinnen/vrienden.
Op het programma staan thee, koekjes & Zuiderse muziek. Dus geniet elke laatste donderdag van de maand vanaf 18u30 van een gezellige babbel in een leuke sfeer.

Wat? Orientaals holebi-praatcafé
Wanneer? Elke laatste donderdag van de maand vanaf 18u45.
Waar? Regenbooghuis, Kolenmarkt 42 te 1000 Brussel

Wednesday, February 9, 2011

Buiten strijd, binnenstrijd (tweede brief aan Youssef)

Beste Youssef


Soms valt de tijd even stil en wil je niet geloven wat je hoort, wil je niet geloven wat je voelt. En toch is het de onverbiddelijke, kille realiteit. Waarschijnlijk ben je verwonderd dat ik opnieuw in mijn pen kruip.

Ik weet het, je zal misschien nooit deze brief lezen, dan is dit gewoon eenrichtingsverkeer. Toch is er iets aangrijpend gebeurd dat mij en een aantal van mijn vrienden wezenloos achterlaat met een grote vraag: Waarom?

David Kato, een van de Oegandese voorvechters van gelijke rechten, werd brutaal vermoord. Hij zag het recht om lief te hebben wie je wilt, ongeacht het geslacht, als deel van de meest rudimentaire mensenrechten.

Toen hij voor het Oegandese gerecht de strijd aanbond tegen de haat verspreidende media, getuigde hij niet alleen moed, hij toonde ook dat je je nooit mag laten ketenen aan vooronderstellingen. Een strijd is nooit verloren, zolang je niet opgeeft. David vocht tegen de haat van Goliath. Met succes. Een revolutie. De wet beschermde opnieuw. Tegen mensen die heksenjachten nieuw leven willen inblazen. Hij heeft het moeten bekopen met zijn leven.

Waarom. Dat is het woord dat in iedereen spontaan opkomt. Vanwaar die haat tegen mensen die hun gevoelens niet willen en kunnen wegstoppen? Voor mensen die strijden voor mensenrechten, voor mensen die strijden tegen vooroordelen. Vooroordelen die hardnekkig een voedingsbodem vormen voor alle vormen van uitsluiting.

En het klimaat in Uganda was en is nog steeds haatdragend. Daarom was David Kato een jaar geleden onder andere naar Brussel gekomen. Want Uganda valt ten prooi aan zinloos geweld tegen holebi’s. Mensen worden opgejut door extremisten uit fundamentalistische christelijke en uit extremistische islamitische hoek. Het probleem met extremisten is dat ze door hun blindheid, hun obsessie de waarden van hun oorspronkelijke religie volledig ondergraven. Naastenliefde en moord zijn toch elkaars tegenpolen?

Wees gerust, de mensenrechten in Uganda zijn niet buiten strijd, integendeel … ze werken duidelijk inspirerend voor mensen daar … en hier. Van binnenuit.

Ik las een persbericht van Kato’s Oegandese vrienden, en werd stil van de waardigheid waarmee ze de rouw dragen. Ze vragen hierin respect te hebben en het Oegandese gerecht zijn werk te laten doen. Ze hebben heel goed begrepen, dat inadequate buitenlandse inmenging gerechtigheid meer kwaad dan goed kan doen. Net zoals David destijds vertrouwen had in een efficiënt gerecht en daar ook gelijk kreeg.

Wat kunnen we dan wel doen? Ook hier zou ik opnieuw naar voorstellen van zijn vrienden van de SMUG willen verwijzen. De Oegandese regering onder druk zetten om het onderzoek naar deze moord heel minutieus en correct uit te voeren. Ook moeten we blijven aandacht hebben opdat de Oegandese anti-homowet er nooit zou komen. We moeten blijven pleiten voor mensenrechten, integraal en voor iedereen.

Oproepen om bijvoorbeeld de ontwikkelingshulp te koppelen aan holebirechten, lijken op het eerste zicht een stok achter de deur om de regering onder druk te zetten, maar werken contraproductief. Want de enige die je hiermee echt treft zijn de zwaksten uit de Oegandese samenleving.

Mij lijkt het veel efficiënter om de verantwoordelijken voor het verspreiden van de hate speeches aan te pakken. Want door die buitenlandse inmenging aan te pakken, tonen wij aan dat er de buitenlandse inmenging is van extremistische Amerikaanse katholieken en extremistische moslims die de binnenlandse ontvoogdingsstrijd voor meer mensenrechten proberen te fnuiken (waaronder het recht om lief te hebben ongeacht het geslacht).

Ik denk dat een van de dingen die ik geleerd heb van Kato’s strijd is dat mensenrechten ondeelbaar zijn. We zullen hem nooit meer zien pleiten voor de meest rudimentaire mensenrechten. Want hij werd vermoord … uit lafheid .. uit haat ..uit onmacht. Dankzij zijn strijd voor gerechtigheid, het protest en roep tot internationale solidariteit … werden de uitsluiting of discriminatie aan de kaak gesteld van holebi’s in Uganda.

Youssef, ik hoop dat Kato’s leven ook een beetje jou zal inspireren. Van binnenuit.

Oriëntaalse groetjes

Saïd Al Nasser
 
------------------------------------------------------------------------------
 IN MEMORIAM


David Kato


werd op 26 januari 2011 brutaal vermoord


in zijn woning te Kampala, Oeganda.


David was een gerespecteerde leraar,


publiek woordvoerder voor SMUG, Sexual Minorities Uganda en jarenlang een boegbeeld in de strijd voor de mensenrechten van Holebi’s en transgenders.


Zijn familie, vrienden, collega's en


medestanders zijn diep geroerd door de talrijke blijken van medeleven uit de hele wereld.


Een collectief van LGBTI organisaties houdt op


zondag 13 februari . 2011 om 14.30 u


een In Memoriam voor David KATO.


In zaal Rubens – Statiestraat 175 – Berchem (vlak aan station)


waar een rouwregister kan ondertekend worden.


----

IN MEMORIAMDavid Kato


was brutally murdered on the 26 of january


in his home at Kampale, Uganda.


David was a respected teacher, advocacy officer


of Sexual Minorities Uganda (SMUG) and a


long time leading activist for lesbian, gay and transgender human rights.


David's family, colleagues and friends are deeply touched by the numerous condolences and offers


of support from the global community.


A collective of LGBTI groups will hold a vigil


in memory of David on feb. 13 at 14.30 h in the Rubens hall – Statiestraat 175 - 2600 Berchem.


A mourning register will be available for being signed.


----------------------------------------------------------------------
IN MEMORIAM

David Katoa été cruellement assasiné le 26 janvier dans sa maison à Kampala, Ouganda.David fut un professeur respecté, le porte-parole officiel pour SMUG, les Minorités Sexuelles

de l' Ouganda et pendant de longues années un combattant en chef pour les droits de l'homme

des personnes LGBTI.Sa famille, ses collegues et amis se disent fort émus par les nombreux témoignages de deuil et

de support exprimé par la communauté mondiale.A la mémoire de David un collectif de groupes LGBTI organise un memorial

le 13 février à 14.30h dans la salle Rubens –Statiestraat 175 à 2600 Berchem

où un registre de deuil pourra être sousigné. 
 
 
 


Friday, February 4, 2011

Arab Funky Year 2011 starts 11th of February 2011


C'est reparti cette année pour de nouvelles sessions AFP qui tremblent et font vibrer Bruxelles ! Rien que ça,oui  monsieur !

Histoire de vous aider à ne plus en louper une seule, voici les dates de nos prochaines soirées qui auront lieu chaque 2e vendredi, tous les 2 mois.

11/02 - 15/04 - 10/06 - 14/10 - 09/12

Et comme on garde l'équipe qui gagne, les prochaines AFP seront...épicées, vous commencer à le savoir ! 

Vos DJ résidents:  Luuuk - Karim et  Ehead reviennent avec des morceaux qui font pleurer les absents et grimper l'ambiance. Le lieu ? On y est si bien, on y reste alors : Le Bazaar Club. Même adresse: 63 rue des capucins 1000 Bruxelles  (Métro Porte de Hal)

Rendez-vous déjà pour la prochaine soirée le vendredi 11 février 2011. 
Déjà? 
Oui madame ! 

Allez allez, on y va Yellah ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------

We zijn weer vertrokken: 2011 belooft een nieuw Arab Funky Party reeks die Brussel op zijn grondvesten zal doen daveren & bewegen! Let's move the Oriental way !

Neem je agenda en mis geen enkele party: kruis 1 vrijdag per maand om de 2 maand aan en je portie dansvitamines blijft ook in 2011 goed op peil.


Knoop je zakdoek alvast voor deze data:
- vrijdag 11/02
- vrijdag 15/04 - vrijdag 10/06
- vrijdag
14/10
- vrijdag
09/12

Moeten we jullie nog vertellen dat AFP weer garant zal staan voor het hevig gekruid feestje die je danskriebels bezorgt?

Onze huisDJ's Luuuk - Karim en Ehead komen hun beste stukjes swingend plezier draaien tot groot verdriet van al wie er niet zal kunnen raken.

Waar? Het is een beetje onze nieuwe thuis geworden, dus we blijven op onze vaste stek: Le Bazaar Club. 
Het adres is dus nog niet veranderd Capucijnenstraat 63 te 1000 Brussel (Metro Hallepoort)

We zien elkaar voor de eerstvolgende fuif op 11 februari dan. 

Dan al? Ja ... ja ja ... Yeees! Laat maar komen dat feestje!  Yellah!!!
----------------------------------------------------------- Valentijns Tea-Dance met herdenking voor David Kato


WISH vzw heeft op 13 februari een valentijnsfeest gepland, “WISH To Be Special” een teadance van 14h. tot 21h. voor holebi- en transgender asielzoekers van over gans België. Tijdens deze teadance is er ook een herdenkingsplechtigheid voorzien voor de Oegandese mensenrechtenactivist David Kato.

In samenwerking met Fedasil (AHHA), Rainbows United (Merhaba, Rainowhouse, The Belgian Pride,WISH, AHHA) en met steun van Het Roze Huis Antwerpen was gepland om voor deze doelgroep, - die hun seksualiteit vaak in de anonimiteit van een groot asielcentrum of een Lokaal Opvanginitiatief, waar ze niet ge-out zijn, moeten beleven, - een valentijnsfeest aan te bieden. We verwachten 120 holebi- en
transgender asielzoekers uit alle hoeken van het land, en van minstens 20 diverse nationaliteiten.
De moord op David Kato heeft ons ertoe aangezet het feest, wat het nog steeds zal zijn, te beginnen met een herdenkingsplechtigheid. Iedereen wordt van harte uitgenodigd aan deze plechtigheid deel te nemen en op die manier de aanwezige holebi- en transasielzoekers een hart onder de riem te steken. Deze doelgroep is slachtoffer van dezelfde mechanismen die tot de moord op David Kato geleid hebben, en als holebi-of transvluchteling hebben velen onder hen geen echte familie om samen dit soort van pijnlijke evenementen te verwerken.

Om aan de noden en behoeften van de doelgroep holebi-asielzoekers tegemoet te komen wordt het korte maar krachtige muzikale afscheidsplechtigheid om 14h30, waarna we het valentijnsfeest laten doorgaan. De Gentse Jazz Diva “Sabijn” en een gerenommeerde Oegandese Jazz pianist zullen een sterk muzikaal signaal geven en David Kato alle eer aan doen. Zij stellen zich ook met al hun talent garant om daarna het feest terug op gang te trekken. Vanaf 17h. tot 21h. neemt een Afrikaanse DJ en enkele bandjes over.Tijdens de herdenkingsplechtigheid wordt iedereen geconfronteerd met de plaats die voor altijd leeg zal blijven. De stoel van David zal op vele fora en plaatsen voor altijd leeg blijven, maar zijn nalatenschap zullen we in ere houden. David heeft veel gereisd en bracht zijn boodschap tot in alle uithoeken, met die erfenis moeten wij verder werken. Onvermoeibaarheid en inhoud kenmerkten hem, littekens merkten hem. Overal waar David Kato LGBTI-rechten op de agenda heeft geplaatst, moeten mensen met zijn nalatenschap aan de slag, ook hier in Vlaanderen, In België en in Europa.

Tea Dance met herdenking David Kato, 13 februari Zaal Rubens aan het station van Berchem. (Statiestraat 175)