Thursday, November 25, 2010

25/11, MERHABAR @ MAISON ARC-EN-CIEL/REGENBOOGHUIS (BRUXELLES/BRUSSEL)

 25/11, MerhaBAR @ Maison Arc-En-Ciel (Bruxelles)

Musiques Orientales, thé à la menthe et patisseries marocaines seront servis gracieusement à partir de 18.45.
La récréation des filles à filles et des garçons à garçons d'origine maghrébine, moyen orientale et turque et de tous/tes leurs ami/es.


Quand? Chaque dernier jeudi du mois à partir de 18h30
Ou? Maison arc-en-ciel, rue marché au Charbon 42, 1000 Bruxelles

25/11, MerhaBAR @ Regenbooghuis (Brussel)

MerhaBar, da's het Orientaals praatcafé voor holebi's met roots in Magreblanden, Midden-Oosten en Turkije & hun vriendinnen/vrienden.
Op het programma staan thee, koekjes & Zuiderse muziek. Dus geniet elke laatste donderdag van de maand vanaf 18u30 van een gezellige babbel in een leuke sfeer.

Wat? Orientaals holebi-praatcafé
Wanneer? Elke laatste donderdag van de maand vanaf 18u30.
Waar? Regenbooghuis, Kolenmarkt 42 te 1000 Brussel

Thursday, November 18, 2010

23/11 :: "Fi Itizar Abou Zayd" / "Waiting for Abu Zayd" a film by Mohammad Ali Atassi

Tuesday 23 November

 "Fi Itizar Abou Zayd"
 
"Waiting for Abu Zayd"
 a film by
Mohammad Ali Atassi

@ Beursschouwburg:: 20:30
 
 

"Lebanon / War. Ramel El Zarif School Beirut"
van / de
Rania Stephan

De film 'Waiting for Abu Zayd' wordt voorafgegaan door de Libanese kortfilm 'Lebanon/War. Ramel El Zarif School Beirut' van regisseur Rania Stephan.

le screening du film 'Waiting for Abu Zayd' est précédée par le court-métrage libanais 'Lebanon/War. Ramel El Zarif School Beirut' du réalisateur Rania Stephan.


"Waiting for Abu Zayd"
van / de
Mohammad Ali Atassi
LB/SY 2010, 82’
 
Over een periode van zes jaar volgde regisseur Mohammad Ali Atassi de theoloog en in ballingschap levende Egyptische denker Nasr Hamed Abou Zayd. De film is samengesteld uit momentopnames : een publieke discussie in Beirut, een gesprek in de Al Jezeera-studios, in de Leidense universiteit waar hij docent was, enz. Wie was Abu Zayd? Begin jaren '90 haalde professor Nasr Hamid Abu Zayd (1943) van de universiteit van Cairo zich de woede van traditionele islamitische geleerden op de hals met zijn onderzoek naar de koran als een product van zijn historische context. Een Egyptische rechtbank bevond hem schuldig aan geloofsafval, een misdaad waarop volgens de islamitische sharia de doodstraf staat. Hij ging in ballingschap in Nederland. In het westen wordt Nasr Abu Zayd beschouwd als één van de meest opmerkelijke kritische denkers van de hedendaagse islam. Abu Zayd beschouwt zichzelf als een wetenschapper, maar ook als een hervormer van het islamitische denken. Net als andere moslimhervormers wil hij de islam verzoenen met moderne idealen van vrijheid, democratie en mensenrechten. Volgens Abu Zayd slaagt het hedendaagse hervormingsdenken daar niet in omdat het een fundamenteel debat uit de weg gaat over de aard van de korantekst. De hervormers, zegt Abu Zayd, eisten een moderne interpretatie van de koran maar durfden daarbij de letterlijke tekst van de koran niet ter discussie te stellen. De enige mogelijkheid voor werkelijke hervorming is volgens Abu Zayd gelegen in een historische benadering van de koran. De koran, zegt hij, is geen statische tekst met kant en klare, eeuwig geldige wettelijke voorschriften. Het boek is eerder een 'dynamisch discours' dat steeds opnieuw verbindingen aangaat met menselijke behoeften in specifieke historische omstandigheden. Het bevat zowel universele waarden als historische toepassingen van die waarden. Wanneer we de wijsheid achter deze toepassingen willen begrijpen, moeten we de historische context bestuderen. “Waiting for Aby Zayd” is een eerzame hommage aan deze onlangs overleden Islamdeskundige.

 
Nasr Hamed Abou Zayd n’est pas Godot et l’attente promise par le titre est trompeuse: ce grand monsieur, décédé le 5 juillet 2010, etait présent sur plusieurs fronts. Qui était-il ? Théologien égyptien musulman de réputation internationale, il a publié des exégèses du Coran qui lui ont valu d’être condamné pour apostasie. Exil, divorce contraint d’avec son épouse Ibtihal Younes car son mariage tombait sous le coup d’une annulation, séparation d’avec son fils; telles sont les conséquences de ses écrits. Mais Abou Zayd n’a pas renoncé. Aux Pays-Bas, où il a résidé, il a continué, toujours sur les routes à donner des conférences, d’expliquer avec grande sérénité ses positions dans des débats publics, à la télévision,... etc
C’est ce dévouement particulièrement impressionnant que la caméra de Mohammad Ali Atassi a enregistré sur une période de six années. Ce film est le portrait d’un penseur en action et l’occasion de  leçons interessantes sur les études islamiques. Mais c’est aussi, comme dans cette séquence de rencontre avec une salle à Beyrouth, ou sur le plateau d’Al Jezeera, un document sur une société passionnée de débats théoriques. 
Ce texte est basé sur un récit de Jean-Pierre Rehm.
 
'Waiting for Abu Zayd' a reçu le Prix Georges de Beauregard International et le Prix des Médiathèques. C'est un bel hommage au grand intellectuel qu'etait Nasr Ahmed abou Zayd.
 

Libanese kortfilms

Speciaal voor "BITS(&pieces)", het performance festival van de Beursschouwburg,  selecteerden de Libanese regisseurs Simon El Habre en Rabih Mroue 7 Libanese kortfilms, waarvan er elke festivaldag 1 film als prelude voor een voorstelling of filmscreening getoond wordt. Op 24/11 kan u om 19:30 alle 7 kortfilms bekijken in de shadowbox van de Beursschouwburg.

Court-métrages Libanais

Pour "BITS(&pieces)", le performance festival de la Beursschouwburg, les cinéastes Simon El Habre et Rabih Mroué ont sélectionné sept courts-métrages libanais récents. Dans le cadre du festival, la Beursschouwburg montre chaque jour un des court-métrages comme prélude d'une représentations. Les 7 courts-métrages seront également montrés lors de la dernière soirée du festival , le 24/11 à 19h30, dans le "shadowbox". 
 
 
Datum / Date
Dinsdag 23 november 
Mardi 23 novembre
20:30

Adres/se
Beursschouwburg
Rue A. Orts Straat 20-28
1000 Brussel

Inkom / Entrée
Gratis / Gratuit

Opmerking / Remarques
 Originele versie: Arabisch
Ondertiteling Engels
Version originale: Arabe
Sous-titres: Anglais
 
 
Meer info / Plus d'info:
0488 572 574
 www.wadiproject.be
http://www.beursschouwburg.be/agenda/detail/nl/2129

Deze activiteit is een initiatief van de Beursschouwburg  met de medewerking van Merhaba.Cette activitée est une initiative de la Beursschouwburg avec la collaboration de Merhaba.
 
 
 
 

Friday, November 12, 2010

VORMING / FORMATION: Oriëntatie en genderexpressie bij nieuwkomers en etnisch-culturele minderheden / Les orientations sexuelles et l'expression des genres chez les nouveaux arrivants et chez les minorités ethniques culturelles


Vorming 
Formation

Dinsdag / Mardi  23  November / Novembre
  
 “De Exil-als-Mamadou-Happening.

Seksuele oriëntatie en genderexpressie bij nieuwkomers en etnisch-culturele minderheden.” 
  
“L’exil comme Mamadou Happening».

Les orientations sexuelles et l'expression des genres
chez les nouveaux arrivants et chez les minorités ethniques culturelles. »


@ Beursschouwburg :: 13:30 - 16:30 


 “De Exil-als-Mamadou-Happening. Seksuele oriëntatie en genderexpressie bij nieuwkomers en etnisch-culturele minderheden.” 

Een professionele vorming door LGBTQI * uit etnisch culturele minderheden, in asielprocedure, erkende vluchtelingen en zonder  papieren, samen met deskundigen uit het werkveld.

* LGBTQI : Lesbiennes, gays, biseksuelen, transseksuelen, transgenders, queers/questioning, interseksuelen.

 Werk je professioneel met etnisch-culturele minderheden en/of asielzoekers? Merk ook jij dat er in deze doelgroepen een groeiend aantal holebi’s zijn? Neen? Of toch? Wil je graag van hen persoonlijk leren? “De Exil-als-Mamadou-Happening” is een uitstekende gelegenheid om uw kennis over en affiniteiten met de doelgroepen aan te scherpen. Een team van LGBTQI’s uit etnisch culturele minderheden (allochtone holebi’s), LGBTQI-asielzoekers (holebi asielzoekers), erkende LGBTQI-vluchtelingen  en LGBTQI zonder  papieren werkt zich uit hun roze naad om jou op deze namiddag onder te dompelen in een wereld van persoonlijke ervaringen en levensverhalen die je niet onberoerd zullen laten. Deze inbreng, deskundig aangevuld door sleutelfiguren, maakt de happening tot een bijzondere leersituatie die nieuwe inzichten biedt en professionele kennis verdiept.


Programma

13:30: onthaal
14:00 : happening
16:30: voorziene einde.

Inschrijving

Tot 20 november. Beperkt aantal plaatsen!
55 euro, ter plaatse te betalen of met factuur.
Het bewijs van participatie ontvangt u de dag zelf.

Contact
Tel: 0476 25 76 02;

Adres

“Beursschouwburg” , zilveren zaal, 5de verdieping.
August Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel
In het centrum van Brussel, nabij de beurs.
Trein/tramhaltes: 'Centraal station' of 'Beurs'.

 
Een initiatief van Merhaba & WISH. Met dank aan Rainbows United.
Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Nederlands ci-dessus


“L’exil comme Mamadou Happening». Les orientations sexuelles et l'expression des Genres chez les nouveaux arrivants et chez les minorités ethniques culturelles. »

Une formation professionnelle assurée par des personnes LGBTQI* issues de minorités ethniques culturelles, en demande d'asile, reconnues comme réfugiées et sans papiers, en coopération avec des experts du terrain.

* LGBTQI : Lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transsexuel(le)s, transgenres, queers/questioning, intersexes.
                                                                                                                             
Travaillez-vous professionnellement avec des personnes issues de minorités ethniques culturelles et/ou en demande d'asile? Remarquez-vous qu’il y a un nombre croissant de personnes LGBTQI  parmi elles? Certainement. Voudriez-vous apprendre à mieux les connaître sous un angle différent?  “L’exil comme Mamadou Happening» est l’occasion idéale. Une équipe de LGBTQI issue de minorités ethniques culturelles, en demande d'asile, reconnues comme réfugiées et sans papiers se dédient généreusement cet après-midi pour vous plonger dans un monde d’expériences personnelles et d’histoires de vie qui ne vous laisseront pas insensibles. Cet apport, ainsi que celui de  personnes spécialisées, fond de ce happening une occasion d’étude et d'apprentissage qui ouvrira de nouveaux horizons, offrira des clés de compréhension de la question et approfondira vos connaissances.


 Programme

13:30: accueil
14:00 : happening
16:30: fin prévue

Inscriptions

Jusqu’au 20 novembre. Nombre de places limité!
55 euro, à payer sur place ou par facture.
La preuve de participation vous sera remise sur place.

Contact
Tél: 0488 572 574.

 Adresse

BSB, “Beursschouwburg”,  5ème étage.
Rue August Orts 20-28, 1000 Bruxelles
Au centre de Bruxelles, près de la Bourse.
Arrêt: 'Gare Centrale' ou 'Bourse'.


Une initiative de Merhaba & WISH. Remerciements à Rainbows United. Avec le soutien de la Région Bruxelles-Capitale et de la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).


 
 
Merhaba vzw/asbl
0488-572.574


Merhaba wordt gesteund door de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Monday, November 8, 2010

Soirée Med in Morocco (Bruxelles / Brussel)

Donderdag / Jeudi  11  November / Novembre

Merhaba Funky Evening!
with Arab Funky Party DJ K-Rim
 
@ Botanique :: 00:00 - 03:00
 
 

 
 

NL  
 
(français ci-dessous)
 

In het kader van de avond "Med in Morocco", georganiseerd door het Festival van de Mediterraanse Film en het Festival van de Arabische Film, ism Merhaba.

21:15 Film

"Les oubliés de l'histoire" van Hassan Benjelloun, deels in Brussels gedraaid.
In aanwezigheid van Hassan Benjelloun en een deel van de filmploeg:Amine Ennaji,
Asmaa Khamlichi, Leila Laaraj, Virginie Gardin, Anaïs Moreau et Paul-Marie Manin.

23:00 Concert

Belgisch-Marokkaanse avond met de groep Hassan El Gadiri & Trance Mission,
Waar jazz en gnaouamuziek mekaar ontmoeten. Trance verzekerd!

00:00 Party

Merhaba Arab Funky Nite met DJ K-rim.

 
Arab Funky Nite
00:00

Inkom
Gratis

Adres
Koningsstraat 236
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Info Med in Morocco
 
http://www.cinemamed.be
 

FR

Soirée Med in Morocco

jeudi 11 / 11 à partir de 21 h 15

Animés du même souci de découverte d’un cinéma peu diffusé sur nos écrans et des cultures de la Méditerranée, le Festival Cinéma Méditerranéen et le Festival du Film arabe de Bruxelles s’associent pour une grande soirée belgomarocaine autour du dernier film d’Hassan Benjelloun tourné en partie à Bruxelles Les oubliés de l’histoire en présence d’Hassan Benjelloun ainsi qu’une partie de l’équipe du film : Amine Ennaji, Asmaa Khamlichi, Leila Laaraj, Virginie Gardin, Anaïs Moreau et Paul-Marie Manin.

La projection sera suivie d’une soirée belgo-marocaine au Club Mediterranéo avec le groupe Hassan El Gadiri & Trance Mission ( à partir de 23h)

Né d’une rencontre entre le jazz et la musique gnaoua, le groupe Trance Mission s’est créé autour du Maalem Hassan el Gadiri, maître de transe en provenance de Marrakech. Ce groupe s’est donné pour mission de faire vivre la transe en tous lieux et de transmettre au monde d’aujourd’hui une tradition séculaire du « lâcher prise » à travers la musique gnaoua. Transmission de l’héritage musical africain à la musique occidentale, Trance Mission n’est pas qu’un groupe, c’est une dynamique. Hassan el Gadiri ( gembri, chant ), Samir Zougari (qarqaba, chant), Abdelhadi erribahi ( qarqaba, chant ), Grégoire Tirtiaux ( Saxophones ).

Arab Funky Nite avec... DJ K-rim!
Ca va chauffer pour vos petits pieds!
venez danser aux rythmes les plus chaleureux de Bruxelles:
raï, chaabi,pop, raï'n'b, turkish pop, belly dance, ...
Mouvement des hanches, pas cadencés, rien ne sera laissé au hasard...
 
 
Arab Funky Nite
00:00

Entrée
Gratuite

Adresse
Rue Royale, 236  à 1210 Bruxelles

Info
www.cinemamed.be

Wednesday, November 3, 2010

Merhaba: Souk del Mundo for Girls (FR)


Samedi 20 novembre 2010 de 22h00 à 05h00 @ Beursschouwburg (métro Bourse / rue A. Orts 20-28). Here's a Private Lesbian Party on the roof top!

Pour celles d'entres vous qui ne sont - curieusement - pas encore au courant, la soirée L de cette année aura lieu le samedi 20 novembre au Beursschouwburg, sur le toit !

Et oui, nous avons sorti le grand jeu pour vos petits pieds !

Une soirée just for girls and women... pour changer. Le samedi 20 novembre, on entre par le grand escalier style princesse de contes de fées que nous (ne) sommes (pas) direction la piste de danse sur le toit du Beurs. Sur place d'abord l'espace: cosy, tamisé, ...

Ambiance féline pour délicieusement commencer...

Terrasse pour les fumeuses et les romantiques. Dedans, bar et piste de danse ! Côté musique, la grande classe. On vous l'avait dit, une line-up 100% féminine:

En entrée, DJ Majella et ses variétés des années '60 qui grimpent version disco au fil des morceaux. Vous avez dit disco?

DJ 'Phée, musiques du monde version hyper branchée et le monde est vaste...

DJ Oxanna L'orient, beats irrésistibles, toujours et encore

Spéciale invitée: Isa GT, elle nous vient de Londres mais ce sont ses origines colombiennes qui nous parleront ce soir-là. Membre du collectif féministe "Girlcore", la belle actionnera les décibels funky-pop-y-cumbia.

Par ailleurs, le bar, la caisse, la sécu, l'ensemble sera tenu par les filles. Parce qu'on aime ça, parce que vous le valez bien !

Petit rappel important: la soirée sur déroulera au Beursschouwburg et non plus à la salle de la Jeunesse (Centrale Électrique). Erreur...

Mehaba ‘Girls Souk Del Mundo’ Samedi 20 novembre : 22:00 – 05:00.

Entrée: 8€ (6€ çavariapas)

Plus d’infos: wadiproject@gmail.com - www.merhaba.be 0488 572 574.

Première soirée L ? Si c’est ta première soirée, que tu a peur de ne connaître personne, si tu hésites, passe-nous un coup de fil avant. Vas-y ! 0488 572 574

Merhaba: Souk del Mundo for Grils .... 20/11/2010 ( NL )


Zaterdag / Samedi 20 November / Novembre


A Private Lesbian Party on the Roof Top...

Merhaba's Girls Souk Del Mundo!

@ Beursschouwburg :: 22:00Merhaba lanceert voor de tweede keer dit jaar een « Souk Del Mundo »!

Een editie in het kader van de L-week, georganiseerd door het Regenbooghuis, deze keer exclusief voor vrouwen die van vrouwen houden !

De vrouwenparty van het jaar : zaterdag 20 november in de Beursschouwburg, op de bovenste verdieping… Ingang via de grote entrée, de trappen op in 'sprookjes ow yé' stijl , tot de bovenste verdieping, olé, olé!

De ‘zilveren zaal’, een hippe semi-industriële ruimte, een  houten vloer wachtend op zijn bestemming, verduisterd, zwoel.

Aansluitend: een bar voor wie even wil ontsnappen aan de swing. Last but not least: het dakterras met verassend zicht op de nacht. Een verademing voor rooksters, een inspiratie voor poëtessen, het summum voor romantische Rania’s. Onthaal, bar, DJ’s… vrouwen, vrouwen, vrouwen…

En de muziek?! Alles in super Souk Del Mundo-stijl, warm, verleidelijk, opzwepend.

Met, zoals beloofd, een 100% vrouwelijke line-up van DJ’s met pure klasse:

Opwarmer: DJ Majella and her “boots are made for walking”… knettergekke surf, jaren ’60 hits, funky disco style…

Gevolgd door DJ 'Phée, wereldmuziek, versie hyper cool, wetend dat de wereld groot is …

DJ Oxana Oosterse en Oriëntaalse ritmes die niemand koud laten…

Special Guest : Isa GT ! Overgevlogen uit Londen, van Colombiaanse origine, lid van het feministisch collectief “Girlcore”, internationaal gewild, funky-popy cumbia beats …

Trek je beste schoenen aan, doe alvast een truitje minder aan, it’s party time!

Merhaba ‘Girls Souk Del Mundo’@ Beursschouwburg (A. Ortsstraat 20-28 te 1000 Brussel)

Zaterdag 20 november @22:00 – 05:00

Adres: Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28, 5de verdieping (Metro: Beurs)

(NIET in de Electriciteits Centrale zoals hier en daar aangekondigd).

Inkom: 8€ (6€ çavariapas)

Meer info: wadiproject@gmail.com - www.merhaba.be 0488 572 574.

De eerste keer? Als dit je eerste party is en je niet graag alleen komt, geef ons dan vooraf een seintje. Aarzel niet! 0488 572 574

Merhaba Cinema/débat: festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles


Deux films qui traitent du thème de l’homosexualité seront présentés lors du festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles: le premier est un documentaire sur la question épineuse de l’homosexualité dans les pays du monde arabe, l’autre, plus léger, est une comédie qui raconte l’histoire d’un coming out à l’italienne.
Dimanche 7 novembre 17H00 (Rotonde) + débat:

I am gay d’Abdul Rahman el Shayal
Documentaire (Royaume-Uni - 2010 - 36’ - VO st fr – BBC ARABIC)
de Abdulrahman Elshayyal - Royaume-Uni - 2010 - 36’ - VO st fr   - MeDoc

Ce film faisait partie de la saison avant-gardiste des programmes sur les tabous dans le Monde Arabe, produit et diffusé par BBC Arabic. La série s’appelait “Ma La Yuqal” – signifiant “le non-dit” et a suscité un grand intérêt et un débat intense sur le site, la télé et la radio de BBC Arabic. Chaque épisode a été suivi d’une discussion en studio et les auditeurs arabes du monde entier pouvaient intervenir par telephone.

C'est le premier documentaire jamais tourné par une chaîne de TV arabe sur l’homosexualité dans les pays du monde arabe, I am gay aborde de plein fouet cette thématique en donnant la parole à de jeunes homosexuels dans cinq pays différents. De Marrakech, ville tolérante à l’égard de la communauté, en passant par l’Egypte avec ses rafles policières et ses procès publics, jusqu’à Tel Aviv.

Le film rencontre des garçons et des filles, en danger, en souffrance, en recherche d’identité ou en lutte pour une reconnaissance sociale de leur particularitéLe film sera suivi d’une rencontre débat: L’homosexualité à l’épreuve des cultures:
D’une culture à l’autre, on retrouve l’homophobie non seulement dans les blagues ridiculisant l’efféminé, mais aussi dans des formes bien plus brutales allant jusqu’à l’exclusion ou la mort. Comment la contrer ? Notamment par la répression des discriminations, mais également par la prévention en déconstruisant les codes culturels qui renforcent les stéréotypes. Cette rencontre, organisée dans le cadre des Dialogues interculturels du CBAI, prolonge le dossier de l’Agenda interculturel sur ce même thème.

Les intervenants:

Vincent Bonhomme, coordinateur de projets de la Fédération Arc-en-Ciel Wallonie :

Quels sont les dispositifs qui permettent, en Belgique, de prévenir les violences homophobes, et de les sanctionner ?

Myriam Monheim, psychothérapeute et membre de Merhaba : Le grand écart entre les pressions communautaires et son orientation sexuelle. Le cas de jeunes belgo maghrébins d’ici.

Daniel Huygens, accompagnateur social au Petit Château et président de la Maison Arc-en-ciel de Bruxelles : Quels accueil et accompagnement des demandeurs d’asile homosexuels ?

Débat animé par Nathalie Caprioli, responsable de rédaction de l’Agenda intercuturel.Vous pouvez vous procurer le numéro spécial de l’Agenda interculturel sur le thème de L’HOMOSEXUALITÉ À L’ÉPREUVE DES CULTURES auprès du CBAI au prix de 5€Samedi 13 novembre 20H30 (Orangerie) - séance de clôture:

Mine Vaganti (Le premier qui l’a dit) de Ferzan Ozpetek
Italie - 2010 - 110' - VO st bil

Deux frères doivent hériter de l’usine de pâtes familiale. Tommaso, le benjamin, veut profiter d'un dîner familial pour révéler à tous son homosexualité. Alors qu'il s'apprête à prendre la parole, Antonio, son frère aîné promis à la tête de l'usine, le précède pour faire la même révélation. Scandalisé, le patriarche le chasse avant d'être frappé par un malaise cardiaque. Tous les espoirs se portent alors sur Tommaso pour reprendre l'affaire familiale et perpétuer le nom des Cantone. Comment peut-il à présent dire la vérité à sa famille? Une comédie cinglante et déridante sur un double coming out à l’italienne !