Monday, February 28, 2011

Studiedag 'Holebi & onderwijs' don.12 mei 2011 (Antwerpen)


Studiedag 'Holebi & onderwijs' don.12 mei 2011

08-02-2011
De holebi-diversiteit in onze maatschappij, toont zich ook in klasgroepen. Een school met 500 leerlingen telt gemiddeld 25 tot 50 holebi-leerlingen (5 à 10 %). Deze studiedag verdiept zich in dit onderwerp en biedt u inspiratie om aan vakoverschrijdende eindtermen rond dit thema te werken.


Waarom deze studiedag?
  • Onderzoek wijst uit dat jongeren een eerder negatieve kijk hebben op holebi-seksualiteit.
  • Leerkrachten weten het thema vaak niet goed te integreren in hun lessenpakket.
  • Holebi-jongeren vinden in het secundair onderwijs moeilijker aansluiting bij de school dan hun hetero leeftijdsgenoten.
De nieuwe vakoverschrijdende eindtermen verplichten uw school om oog te hebben voor deze problemen. De studiedag 'Holebi en onderwijs' helpt u om uw school(beleid) holebi-vriendelijk te maken en te voldoen aan de vakoverschrijdende eindtermen op dit gebied.  
U hoort en ontmoet er specialisten van çavaria (koepel holebi-verenigingen) en ervaringsdeskundigen: leerkrachten die spreken uit hun eigen ervaring als holebi-leerkracht en/of met holebi-leerlingen in de klas.

Voor wie?

  • directeurs secundair onderwijs:U krijgt ideeën, tips en informatie om uw school diversiteitskrachtiger te maken en om bepaalde vakoverschrijdende eindtermen een plaats in uw school te geven. In het namiddagprogramma maken we dit concreet in workshops.
  • leerkrachten, clb-medewerkers, begeleidingsdiensten:
    U gaat naar huis met concrete ideeën, tips, informatie… U krijgt de kans ervaringen uit te wisselen en u krijgt informatie over hoe u met het holebi-thema aan de slag kan in uw klas of school.

Wanneer?

Donderdag 12 mei 2011 van 9 tot 16 uur.

Waar?

Den Bell
Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen

Schrijf snel in!

Hier vindt u het digitaal inschrijvingsformulier. De keuze voor een workshop kan u tijdens de studiedag maken.
Snelle inschrijvers kunnen onmiddellijk aan de slag. Per school ontvangen zij een educatief pakket met diverse handboeken/DVD’s ter waarde van 60 euro.

Meer info 


No comments: