Monday, May 23, 2011

MerhaBar: 26 mei / mai 2011 ... Cookies & music!
MerhaBAR @ Rainbowhouse Brussels
MerhaBAR @ Regenbooghuis Brussel (Kolenmarkt 42 - Brussel)
MerhaBAR @ MAC Bruxelles (Marché au Charbon 42 - Bruxelles)

MerhaBar: orientaals gezelligheidscafé van Merhaba voor allochtone holebi's en vrienden. Met heerlijke muntthee en koekjes!

Merhabar: la recette est connue: musique orientale, pâtisseries et thé sont offerts a toutes et tous.

Every last Thursday of the Month
Elke Laatste Donderdag van de maand
Chaque dernier vendredi du mois

Van 18.45 tot 22.00 uur.
De 18.45 à 22.00 heures.

Tot donderdag!
A jeudi !
CU Thursday !

Tuesday, May 17, 2011

IDAHO - Persbericht Merhaba / Communiqué de Presse Merhaba


17 mei 2011
Internationale Dag tegen Homofobie (IDAHO)
"Homofobie bestrijd je niet door islamofobie."

17 mai 2011
Journée intérnationale contre l'homophobie (IDAHO)
"L'Islamophobie n'est pas la panacée à l'homophobie."Merhaba Persbericht: (français ci-dessous)
Op 17 mei is het de Internationale Dag tegen Homofobie (IDAHO). Deze dag vormt het moment bij uitstek om stil te staan bij de homohaat die er wereldwijd nog steeds voor zorgt dat mensen als tweederangsburgers worden behandeld of in hun vertrouwde omgeving (familie, sociaal netwerk, wijk, school, werk, sportclub, …) niet zichzelf kunnen zijn.

We moeten als maatschappij durven in de spiegel kijken en onze angsten overwinnen voor wat we niet kennen, niet begrijpen en soms veroordelen op basis van vooroordelen.

Dit geldt voor homoseksualiteit, dat nog steeds bij vele angsten en onzekerheden oproept, maar evenzeer voor islam.

Vanuit Merhaba, een beweging die ontstaan is uit een zelforganisatie van en voor holebi's en transgenders met roots voornamelijk in de Maghreb, het Midden-Oosten en Turkije, kunnen we de strijd tegen homofobie niet loskoppelen van de strijd tegen racisme en islamofobie.
Toch blijven we nog steeds tegen de algemeen verspreide idee aanlopen dat het racisme waar we mee te maken hebben, minder zwaar zou zijn dan die beruchte homofobie in onze etnische, culturele en vooral religieuze minderheidsgemeenschappen. Soms is dat waar, maar heel vaak ook niet.

Binnen etnisch-culturele minderheden in ons land dienen we interne dialogen te blijven voeren zonder hierbij onderwerpen uit de weg te gaan, moeten we de eigen diversiteit erkennen en vertrekken van een tolerant maatschappijbeeld waar ieder zijn plaats in kan hebben. Maar de samenleving in haar geheel heeft haar verantwoordelijkheid in het werken aan een maatschappij die divers én inclusief is.

Vaak krijgen moslims te horen dat ze homofoob zijn. Hiervoor wordt niet zelden verwezen naar acties van terreurgroepen, dictatoriale landen en extremisten. Wat heeft dit te maken met de tolerante geest die het DNA van de islam vormt? Het is niet omdat bepaalde figuren zich opwerpen als woordvoerders van een gewelddadige, sektarische benadering van een wereldgodsdienst, dat ze dat ook zijn. Dit stigma bevordert niet de openheid en het samenleven. Daarnaast vergeten mensen door het nagenoeg eenzijdig beeld dat gevormd wordt door media en extremisten, dat de moslimwereld een ongelooflijke rijkheid herbergt: talloze stromingen en strekkingen vormen samen de diversiteit van deze godsdienst. Er zijn ook veel hoopgevende stemmen binnen de moslimgemeenschap hier en wereldwijd die de dialoog en tolerantie hoog in het vaandel dragen.

De beste aanpak om homofobie te bestrijden is zeker geen islamofobie aan te wakkeren of gemeenschappen te stigmatiseren.

We moeten blijven pleiten voor mensenrechten, integraal en voor iedereen. Maar dit impliceert ook dat we deze normen en waarden ook systematisch en zonder uitzondering moeten nastreven en respecteren. Samen, als samenleving.

-----------
Merhaba: Communiqué de Presse:
Le 17 mai est la journée intérnationale contre l'homophobie (IDAHO). Cette journée est l'occasion pour s'arrêter sur la haine qui existe encore dans le monde et qui fait que des personnes sont traitées comme des citoyens de second rang et qu'elles ne peuvent donc vivre normalement dans leur environnement familier (famille, réseau social, voisinage, école, travail, sport, …).

Entant que citoyens résponsables nous avons le devoir de nous regarder dans un miroir et vaincre nos peur face à ce que nous ne connaissons pas, ne comprenons pas et condamnons à base de préjugés.

C'est le cas pour l'homosexualité qui fait naître chez beaucoup de personnes des peurs et des incertitudes. Il en est de même pour la religion musulmane surtout depuis que le courant islamiste est au devant de la scène.

Au sein de Merhaba, qui est un mouvement née d'une association par et pour des LGBTQI issus de l'immigration, principalement du Maghreb, du Moyen-Orient et de la Turquie, nous ne pouvons pas séparer la lutte contre l'homophobie de la lutte contre le racisme et l'islamophobie.

On continue à se heurter à l'idée répandue selon laquelle le racisme auquel on est confronté serait moins dûr et plus supportable que l'homophobie notoire dans nos communautés de minorités ethniques, culturelles et surtout religieuses. Ce n'est pas une vérité établie car souvent c'est loin d'être le cas.

A l'intérieur des minoritées ethniques-culturelles dans notre pays nous devons continuer à avoir des dialogues internes sans éviter certains sujets qui pourraient être qualifiés de tabous. Nous devons reconnaître la diversité au sein de nos communautés et devons contribuer à construire une société tolérante dans laquelle chaque personne peut avoir sa place. Toutes les composantes de la société dans sa globalité, chacune à son niveau, doit apporter sa pierre à l'édifice d'une société diverse ét inclusive.

On entend souvent que les musulmans sont homophobes. On réfère à des actions de groupes radicaux, de pays dictatoriaux et à des extremistes. Qu'est-ce que celà à voir avec l'esprit tolérant qui est l'ADN de l'Islam? Ce n'est pas parce que certaines voix ayant une approche sectaire et violente de cette religion dont ils s'auto-proclament les portes parole, qu'on doit oublier ou ignorer les véritables precepts de la religion musulmane. Cette stigmatisation n'aide pas l'ouverture et le 'vivre ensemble'. Beaucoup oublient, à travers une image déformée donnée par les médias et les partisans d'un Islam extrêmiste, que le monde musulman héberge une richesse incoyable: de nombreux courants et tendances constituent la diversité de cette religion. Il y a beaucoup de voix au sein de la communauté musulmane ici et partout dans le monde qui sont porteuses d'espoir et pour lesquelles le dialogue et la tolérance sont cruciaux...

La meilleure approche pour la lutte contre l'homophobie n'est certainement pas de pointer du doigt l'Islam et encore moins de stigmatiser les communautés.

Nous devons continuer à défendre les droits de l'homme, de façon intégrale et égalitaire pour tous. Mais celà implique aussi que nous devons nous tenir aux normes et aux valeurs de ces derniers de façon systématique et sans exceptions. Tous ensemble, au delà de nos différences.

______________________________________________________


Meer informatie? Plus d'informations?
Merhaba vzw/asbl
Catherine Gouffau
0488-572.574
wadiproject@gmail.com
www.merhaba.be

Word lid van onze Facebook groepen / Rejoignez-nous sur les groupes Facebook:
"Arab Funky Party" & "Merhaba vzw/asbl"Friday, May 13, 2011

Merhaba Persbericht : "Belgian Pride: Solidariteit bij ons versterkt Internationale Solidariteit

Persbericht

"Belgian Pride: Solidariteit bij ons versterkt Internationale Solidariteit"

fototinneke.be


Op zaterdag 14 mei trekt naar jaarlijkse gewoonte de Belgian Pride door de Brusselse straten. Dit jaar staat de optocht in het kader van de internationale solidariteit met holebi’s en transgenders die vervolgd worden in hun landen van herkomst.
Over de noodzaak aan meer internationale solidariteit zijn we het eens. Maar die eensgezindheid mag ons niet beletten om verder na te denken over wat solidariteit inhoudt. Meer nog, in een tijd van oorlogen, bombardementen en bezettingen in de naam van mensenrechten, is het broodnodig om vragen te stellen bij die solidariteit. En stil te staan bij welke stemmen uit het Zuiden hier gemakkelijk gehoord worden, omdat ze naadloos bij de bestaande kaders aansluiten, en welke stemmen ongehoord en onbegrepen blijven.
Internationale solidariteit mag evenmin gebruikt worden om de aandacht weg te trekken van het voorschrijdende racisme en de islamofobie in eigen land. Of van de complexe manier waarop discriminaties voor de meesten holebi’s en transgenders uit etnisch-culturele minderheden meervoudig zijn; velen kunnen zich immers niet permitteren om in een sterke LGBT-identiteit (*) te investeren, terwijl ze zich in andere aspecten van hun leven ook niet ten volle kunnen ontplooien omdat ze bv. minder kansen hebben op de arbeidsmarkt of op een degelijke huisvesting, …
We passen dus om het algemeen verspreid vooroordeel in stand te houden dat het racisme waar we mee te maken hebben, minder zwaar zou zijn dan die beruchte homofobie in onze etnische gemeenschappen. Nu de blikken in het Westen met bewondering naar de vrijheidsstrijden in de Arabische wereld kijken, mogen we hopen dat de woorden van ‘een lesbisch meisje in Damascus’ ook echt gehoord worden: dat het voor haar makkelijker is om ‘out’ te zijn als lesbienne in Syrië dan als moslima in de VS.
We haken af als internationale solidariteit betekent dat we tevreden moeten zijn met een beleid dat asiel op grond van seksuele oriëntatie (net iets) makkelijker maakt, in een context van een Europa dat haar grenzen sluit voor asiel, gezinshereniging en migratie in het algemeen. Wij weigeren gebruikt te worden als stok om etnische en religieuze minderheden te slaan. Behalve de andere nefaste gevolgen dat dit heeft voor onze gemeenschappen, is dit ook de minst efficiënte manier om homofobie te bestrijden.

Homofobie bestrijd je niet door islamofobie!

Solidariteit hier en nu betekent de diversiteit van levens en strijden te erkennen, elke vorm van discriminatie samen te bestrijden, en de strijd tegen racisme even hoog in het vaandel te dragen als de rest.


(*) LGBT: lesbish, gay, biseksueel, transseksueel.
___________________________________________

Merhaba is een beweging ontstaan uit een zelforganisatie van en voor holebi's en transgenders met roots voornamelijk in de Maghreb, het Midden-Oosten en Turkije, die zich specialiseert in de relatie tussen cultuur, seksualiteit en identiteit met gender en seksuele oriëntatie als focus.
______________________________________________________


Meer informatie? Plus d'informations?
Merhaba vzw/asbl
Catherine Gouffau
0488-572.574
wadiproject@gmail.com
www.merhaba.be

Word lid van onze Facebook groepen / Rejoignez-nous sur les groupes Facebook:
"Arab Funky Party" & "Merhaba vzw/asbl"


Tuesday, May 10, 2011

Merhaba tip: Out in Africa - Out of Africa--------------------------

11th May 2011
Au retour de la conférence internationale de Pretoria sur les sexualités de même sexe et identité de genre en Afrique Subsaharienne, la maison arc-en-ciel de Bruxelles organise une table ronde sur la situation des LGBTI en Afrique et les demandes d’asile en Belgique.
After having represented the Rainbowhouse of Brussels at the International conference on same sex and gender identity in Sub-Saharan Africa in Pretoria we organise this round table to have a look at the situation of LGBT issues in Africa and asylum seekers from Africa in Belgium.
Avec le soutien du secrétaire de l’égalité des chances de la région de Bruxelles.
With the support of the secretary of state for equal opportunities for the Brussels Region
Where: BIP Brussels Information Point | Rue Royale 1 When: 11th May 2011 - 18.30
Conference closing drink offered

Monday, May 9, 2011

9/5/2011: "Gender, Queer & Trouble" @ Ghent /Gent /Gand

Maandag 9 mei 2011 - Lundi 9 mai 2011

"Gender, Queer & Trouble"

"Homonationalism"

20:00 @ Assez-Gent

français: ci-dessous


Lezing & debat: Homonationalisme

Het dominante discours over 'de islam' (en meer algemeen over 'de Derde Wereld') heeft het holebi-thema ontdekt. Alles op één hoop: allochtone jongeren, Iraanse geestelijken, Afrikaanse politieke leiders,... 'zij' zijn - in tegenstelling tot 'het Westen' - homofoob. Feit of fictie? In elk geval: het holebi-thema wordt steeds vaker misbruikt om ('in onze naam') een racistische (en imperialistische) politiek te promoten. Wie heeft daar baat bij?
Aan de hand van enkele voorbeelden nemen we samen de rol die politici, media en holebi-beweging hierin spelen onder de loep. We wisselen van gedachten over de moeilijke verhouding tussen (anti)racisme en de strijd voor LGBTQ-rechten vandaag. Hoe gaan we daarmee om?

Een uiteenzetting door Marc-Antoon De Schyver en Said Al Nasser (Merhaba vzw), in gesprek met het publiek.

Kader: Infomania / Assez

Al sinds 1995 organiseert Infomania (bijna) wekelijks op maandag een info-activiteit in het Assez. Actiegroepen en academici geven hier hun wijsheden prijs, ze vertonen (al dan niet politieke) films en zetten discussies op.
"Assez", Anarchistisch Centrum, is een ontmoetingsplaats voor individuen en groepen die in het Gentse bezig zijn met anarchisme en/of direkte aktie. 'Anarchisme' is hier te begrijpen als het verlangen op een anti-autoritaire manier te werken aan een ecologische samenleving waar alle macht gelijk verdeeld is.

http://www.anarchie.be/infomania


Conférence & débat: Homonationalisme

Le discours occidental dominant sur 'l'islam' (et plus généralement sur les pays Arabes et du 'Tiers Monde') s'est emparé du thème LGBT pour mieux corroborer la théorie du clash des civilisations.
Jeunes immigrés, oulémas Iraniens, leaders politique africains, ... 'ils' sont - contrairement aux occidentaux - homophobes. Fait ou fiction? De toutes les façons: le thème LGBT est de plus en plus utilisé pour promouvoir une politique raciste et impérialiste envers le monde non-occidental.
Ensemble et à travers des exemples concrets, nous regarderons le rôle des politiques, des médias et du mouvement LGBT par rapport à cette question. Nous échangerons également des idées sur les rapports difficiles entre (l'anti)racisme et le combat pour les droits LGBT aujourd'hui. Comment gérer celà aujourd'hui?

Un exposé de Marc-Antoon De Schyver, en discussion avec Said Al Nasser (Merhaba asbl) et le public.

La conférence se tiendra en Néerlandais.

Cadre: Infomania / Assez

Depuis 1995 Infomania organise environ tous les lundis une Info-Activité au 'Assez.' Des films à thématiques diverses y sont présentés et des débats proposés. Des groupes d'Action et des académiciens y partagent leurs idées avec le public.
"Assez", Centre Anarchique de Gand, est un lieu de rencontre pour individus et groupes à tendance anarchiste et/ou qui préconisent l'action directe. 'Anarchisme' est à comprendre dans ce contexte comme le désir de travailler de façon anti-autoritaire à la construction d'une société écologique dans laquelle le pouvoir est partagé de façon égale.

http://www.anarchie.be/infomania


Programma Programme

09/05/2011
Homonationalisme

16/05/2011
Heteronormativiteit, seks werk en migratie

23/05/2011
Is het genetisch, biologisch, evolutionair?

30/05/2011
What's in a queer?


Wanneer Quand

Maandag 9 mei 2011
Deuren om 20u, aanvang om 20u30

Lundi 9 mai 2011
Accueil à 20h, début à 20h30

Inkom Entrée

Gratis Gratuit

Adres Adresse

A.C. (ASSEZ)
Sparrestraat 1a
(Brugse Poort)
9000 Gent.

Contact Contact

Infomania: 0499/213 212 (nl)
Merhaba: 0488 572 574 (nl/fr)

____________________________________

Een initiatief van Infomania met de medewerking van Merhaba vzw.

Une initiative de Infomania avec la collaboration de Merhaba asbl.
_____________________________________


Meer informatie? Plus d'informations?
Merhaba vzw/asbl
Catherine Gouffau
0488-572.574
projecten.merhaba@gmail.com
www.merhaba.be

Word lid van onze Facebook groepen
Rejoignez-nous sur les groupes Facebook
"Arab Funky Party" & "Merhaba vzw/asbl"

Tuesday, May 3, 2011

Genderprijs voor thesis over seksuele migratie
[18-11-2010]

Met zijn etnografische thesis over seksuele migratie en stigmabeheersingsstrategieën wint antropoloog Wim Peumans de Marguerite Lefèvreprijs voor Genderstudies. "Je komt als homoseksueel de grenzen van etnische solidariteit veel sneller tegen. Het behoren tot een bepaalde etnische groep kan bovendien ook voor discriminatie zorgen binnen de homowereld.”

“Vroeger focuste onderzoek zich op economische en politieke migratie, maar vandaag is migratie een heel complex gegeven en zijn er ook mensen die omwille van hun seksualiteit hun geboorteland verlaten,” zegt Peumans. “In de Benelux was hier nog geen onderzoek naar gedaan, seksualiteit komt hoe dan ook weinig aan bod in migratieonderzoek. Ik heb voor mijn thesis gesproken met twaalf migranten van de eerste generatie en één migrant van de anderhalve generatie: zijn ouders zijn naar België gekomen toen hij een jaar of vijf was. Bij allemaal werd hun seksualiteit op bepaalde momenten en plaatsen gestigmatiseerd – ik heb gekeken naar hun stigmabeheersingsstrategieën en de rol die migratie heeft op hun seksuele identiteit.”

Stigmabeheersingsstrategie

“Tien van de mensen waarmee ik gesproken heb, waren echt seksuele migranten. Voor acht van hen was migratie bovendien een bewuste stigmabeheersingsstrategie. Allemaal ervaren ze in Europa meer vrijheid. De mate van die vrijheid wordt bepaald door hun etnische afkomst, klasse en legale positie. Iemand die hier illegaal is, is veel meer afhankelijk van landgenoten voor werk en een dak boven zijn hoofd en heeft dus minder vrijheid in hoe hij hier met zijn seksualiteit omgaat. Je komt als homoseksueel de grenzen van etnische solidariteit veel sneller tegen. Het behoren tot een bepaalde etnische groep kan bovendien ook voor discriminatie zorgen binnen de homowereld.”

“Voor sommigen is de vrijheid veelomvattend. Zo heb ik gesproken met een Amerikaanse lesbienne die een hoge functie heeft in Brussel en stelde: ‘We create our own realities.’ Ze kan zich hier met mensen omringen die haar accepteren zoals ze is. Daar tegenover staat de Algerijn Farid, wiens broer ondertussen ook in België woont. Hij weet daardoor dat Farid homo is en heeft hem bijvoorbeeld verboden naar de begrafenis van hun vader te gaan. Voor Farid heeft de situatie zich dus in zekere zin gedeeltelijk verplaatst. Hij stelt: ‘Je probeert dingen. Als het lukt, dan lukt het. Als het niet lukt, lukt het niet.’ Dat is een heel andere visie op de maakbaarheid van het leven.”

Coming out

“De holebigemeenschap wordt vaak als één monolithisch gegeven bestempeld, maar in werkelijkheid is ze heel divers en heterogeen. Mijn thesis is een uitnodiging om die verschillen en de invloeden van klasse, etniciteit en legale positie daarop te zien. Neem bijvoorbeeld ook de coming out. De klassieke modellen gaan ervan uit dat iemand één keer ‘uit de kast moet komen’. Maar in werkelijkheid moet je als homoseksueel telkens weer voor je geaardheid uitkomen, wat voor heteroseksuelen helemaal niet het geval is. Het is een proces dat nooit stopt, dat je op heel verschillende manieren kan doorlopen en waar migratie ook zijn invloed op heeft. Zo heeft Khalid uit Egypte nog nooit met zijn ouders over zijn seksualiteit gesproken, ook al is hij er zeker van dat ze weten dat hij homo is. Het feit dat hij hier woont, maakt dit zwijgen – onder andere uit respect voor hun gevoelens en cultuur – ook makkelijker. De westerse cultuur is volgens Khalid sterk verbaal, maar je hoeft een seksuele identiteit niet te proclameren, je kan ze ook simpelweg dragen.”

“Minh, de migrant van de anderhalve generatie, kreeg Vietnamese waarden mee zoals respect voor ouderen. Vrijheid van meningsuiting is een westerse waarde waar hij minder voeling mee heeft. Dus spreekt hij uit respect voor zijn ouders binnen de Vietnamese gemeenschap niet over zijn homoseksualiteit, terwijl hij er veel opener mee omgaat in de stad waar hij studeert. Hij gebruikte onder andere tekenen in zijn bewustwordingsproces van zijn gevoelens voor zijn beste vriend. Hij kwam via het surfen ook terecht bij Furry-tekeningen. Furries zijn antropomorfische dierenpersonages met menselijke persoonlijkheden en kenmerken. Waar heteroseksuelen op de leeftijd van veertien de eerste – of volgende – stappen zetten in hofmakerij, zocht Minh naar tekeningen waar mannelijke furries met elkaar aanpapten. Dat het ‘maar’ tekeningen waren, maakte de drempel lager. Hij keek niet naar echte mensen, dus het kon wel.”

Ruggensteun

“De Marguerite Lefèvreprijs gaat naar een studie die een belangrijke bijdrage levert aan het wetenschappelijk inzicht in de problematiek van gender en genderverhoudingen. Mijn onderzoek gaat niet over de klassieke man-vrouwverhoudingen. Ik kijk hoe seksualiteit en gender niet hetzelfde zijn, maar soms wel heel erg met elkaar verbonden zijn. Ik heb nog nooit een prijs gewonnen, dus ik geniet hier beslist van. Het is ook een mooie ruggensteun om aan mijn doctoraat te beginnen bij het Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre. Daarin zal ik kijken naar de relatie tussen islam, homoseksualiteit en migratie in Vlaanderen en Brussel. De klemtoon ligt op het leven hier als holebi met een moslimachtergrond en de relatie tussen iemands seksualiteitsbeleving en zijn religieuze identiteit.”

“In de lente komt er in de reeks ‘Minderheden in de samenleving’ bij Acco een boek uit met daarin mijn thesis, aangevuld met reflecties van anderen over bepaalde aspecten van mijn onderzoek. Ik ben geen rechtswetenschapper, weet dus niet veel over asielaanvragen. Maar seksuele migratie is wel een thema dat in de asielprocedure aan bod komt. Dus zullen Jan Beddeleem van WISH (Werkgroep Internationale Solidariteit met Holebi's) en Kenneth Mills van çavaria (de voormalige Holebifederatie, red.) kijken hoe homoseksualiteit in de Belgische asielprocedure wordt behandeld. Floris Parrein en Philippe Gérard van de K.U.Leuven kijken naar de rol die homoseksualiteit speelt in het Europese en Belgische vreemdelingenrecht. Andere gastauteurs zijn Gert Hekma van de Universiteit van Amsterdam en Momin Rahman van Trent University. Meestal eindigt een thesis op de planken van de bibliotheek. Mijn thesis zal hopelijk op heel wat meer boekenplanken eindigen.”

De Academische Stichting Leuven kent de Marguerite Lefèvreprijs voor Genderstudies tweejaarlijks toe aan een studie die een belangrijke bijdrage levert aan het wetenschappelijk inzicht in de problematiek van gender en genderverhoudingen. Meer informatie over de Marguerite Lefèvreprijs voor Genderstudies: http://www.kuleuven.be/asl/prijzen/lefevre.htm

Monday, May 2, 2011

Souk del Mundo The Pride party on the roof Top !
Souk del Mundo The Pride party on the roof Top !

Ga helemaal uit je dak in mei voor het grootste holebi event:

Merhaba nodigt jullie uit, voor het 2de jaar op een rij, voor een van de officiële avonden van de Belgian Pride 2011:

Souk del Mundo, The Pride Party !

Een potpourri van muzikaal gevarieerde hartverwarmende ritmes, hartelijk aangeboden door de melodieuse stuurlui achter de draaitafels:

Tupper Wars : geef je over aan deze zeer select en op smaak gebrachte pop rock set.

Mextanbul (Germain en Luuuk ) : vloeibare pilli pilli op de dansvloer ... snel blussen met de voeten!!!

DJ Xogn: ontdek deze verborgen DJ set ! Voor liefhebbers van de zwarte pareltjes in de Afro.

DJ Bizoux: een electr-o-rientaalse selectie rechtstreeks geput uit haar goudmijntje, Good vibes! Good vibes !

Kom en rep je naar de dancefloor ! We bieden een ambiance "médina" en hitte "dial SaHara" voor deze niet te missen souk. Moeten we er nog een tekeningetje bij maken of wat??

Schone dansdiscipelen, wees er op tijd bij want de plaatsen zijn beperkt en op is op!!!Petits plats dans les grands pour l'événement Lesbien - gay - bi- trans, du mois de mai. Sur la terrasse du Beursschouwburg!

Pour le 2e année consécutive, Merhaba vous propose sa soirée officielle de la Belgian Pride 2011.

Souk del Mundo, The Pride Party ! Ambiance musicale variée et recherchée grâce à celles et ceux
qui officient de derrière les platines, dans le désordre:

Tupper Wars : quelques notes de sel et de piment pour un set pop rock très select.
Mextanbul (Germain et Luuuk ) : graines de nigelle et poudre de paprika s'invitent sur nos pistes, une seule solution danser !
DJ Xogn: un set de derrière les fagots ! Avis aux amateurs de perles rares Afro rythmo poly endiablées.
DJ Bizoux: une selection electr-o-rientale tirée d'une mine d'or, Good vibes! Good vibes !

Venez donc vous casser le corps on the dancefloor ! Maintenant vous savez: chaleur de souk, ambiance d'ekala et comme disait la compagnie " La machine à danser, tout l'monde veut l'approcher !" ..inspiré n'est-il pas ?

Merveilleux danseurs, les places sont limitées be there on time !

Prix: 8 euro - 7 euro (Holebi Pass)