Tuesday, November 3, 2009

Merhaba EVENT: Bareed Mista3jil @ Brussels L-Week


MERHABA PRESENTS. 6/11 :: "Bareed Mista3jil" in aanwezigheid van/en présence de MEEM (Libanon/Liban)

Version française ci-dessous

Graag nodigen wij u uit voor een uniek evenement:

De boekvoorstelling van "Bareed Mista3jil" in de aanwezigheid van twee vertegenwoordigsters van MEEM!

Bareed Mista3jil (“Haastige mail”) is een prachtig boek met 41 persoonlijke verhalen van lesbiennes, biseksuele, queer, en twijfelende vrouwen, en ook transgender personen, uit heel Libanon. Het boek werd eerder dit jaar in mei in het Masrah Al Madina theater in Hamra, Beirut, publiek voorgesteld, en is sindsdien zowel in Arabische als Engelse versie in de boekenhandels in Libanon verkrijgbaar.

Op vrijdag 6 november wordt het boek eveneens in ons land voorgesteld en beschikbaar gemaakt, in de aanwezigheid van twee vertegenwoordigsters van Meem - een ondersteuningsgroep door en voor lesbiennes, biseksuele, queer, transgender en twijfelende vrouwen in Beirut (http://www.meemgroup.org).

De vertegenwoordigsters van Meem zijn in ons land in die periode in het kader van een debat georganiseerd door de LGBT werkgroep van Amnesty International (woensdag 4 november, 19 uur, stadhuis Brussel op de Grote Markt) en van de nu al veel besproken L-week (http://l-week-2009.blogspot.com, http://www.rainbowhouse.be).

De voorstelling van het boek gaat door op vrijdag 6 november om 19 uur in De Pianofabriek: Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis/Brussel - www.pianofabriek.be

Het programma van de avond:

19:00 Voorstelling van Bareed Mista3jil - Door Meem

Met een korte promotievideo voor het boek, een lezing van een aantal verhalen (in het Arabisch, Engels, Frans en Nederlands) en een toelichting door de vertegenwoordig-sters van Meem.

20:00 Screening Pink Camouflage
Door Sarah Bracke, 48min, Frans-Nederlands ondertiteld.
Pink Camouflage is een video-essay waarin aan de hand van interviews met LGBT activisten in Libanon (waaronder Meem) en België, ingegaan wordt op de manier waarop LGBT rechten geinstrumentaliseerd worden voor de “war on terror” en de “botsende beschavingen” en racisme binnen LGBT bewegingen.

21:00 Debat
Na de film gaan de vertegenwoordigsters van Meem in gesprek met Sarah Bracke (NextGenderation), Sarah Avci (SAMV) en het publiek.

Na afloop is er de mogelijkheid om het boek te kopen.

Alvast van harte welkom!

Merhaba organiseert dit evenement in samenwerking met De Pianofabriek, NextGenderation, SAMV, Amnesty International en Regenbooghuis, in het kader van de L-week 2009.________

français

Merhaba présente, le 6/11: “Bareed Mista3jil”, en présence de MEEM (Liban)

Nous aimerions vous inviter à cet événement unique :

La présentation du livre “Bareed Mista3jil" en présence de deux représentantes de MEEM!

Bareed Mista3jil (“Courriel rapide”) est un livre magnifique composé de 41 histoires personnelles de femmes lesbiennes, bisexuelles, queer, de femmes hésitantes, de femmes transsexuelles, du Liban entier. Le livre a été présenté au grand public au théâtre Masrah Al Madina à Hamra, Beirut. Depuis lors, il est disponible en Arabe et en Anglais en librairie au Liban.

Ce vendredi 6 novembre, le livre sera présenté chez nous, en présence de deux représentantes de MEEM – une association de soutien au et par des femmes lesbiennes, bisexuelles, queer, transsexuelles et hésitantes à Beirut (http://www.meemgroup.org). Il sera disponible dès lors.

Les représentantes de Meem sont en Belgique dans le cadre d`un débat organisé par le groupe de travail LGBT d`Amnesty International (mercredi 4 novembre à 19h, Hôtel de Ville de Bruxelles, Grand Place) et pour la très attendue semaine L (http://l-week-2009.blogspot.com, http://www.rainbowhouse.be).

La présentation du livre se déroulera le 6 novembre à 19h

à De Pianofabriek: 35, rue du Fort, 1060 Saint-Gilles/Bruxelles - www.pianofabriek.be

Le programme de la soirée:

19:00 Présentation de Bareed Mista3jil

Par Meem

Avec une vidéo de promotion du livre, une lecture de quelques histoires (en arabe, anglais, français et néerlandais), ainsi qu`un commentaire par les représentantes de Meem.

20:00 Screening Pink Camouflage

Par Sarah Bracke, 48min, sous-titrés en français et en néerlandais.

Pink Camouflage est une vidéo essai qui nous montre des entretiens avec des activistes LGBT au Liban (dont de MEEM) et en Belgique. Le film nous parle de l`instrumentalisation des droits des LGBT utilisés pour « la guerre de la terreur », « le choc des civilisations » et le racisme au sein des mouvements LGBT.

21:00 Débat

Après le film, les représentantes de Meem entament un débat avec Sarah Bracke (NextGenderation), Sarah Avci (SAMV)et le public.

Il est possible d`acheter le livre à la fin de la séance.

No comments: