Friday, August 19, 2011

MerhaBar: 25/08/2011
MerhaBAR @ Rainbowhouse Brussels
MerhaBAR @ Regenbooghuis Brussel (Kolenmarkt 42 - Brussel)
MerhaBAR @ MAC Bruxelles (Marché au Charbon 42 - Bruxelles)

MerhaBar: orientaals gezelligheidscafé van Merhaba voor allochtone holebi's en vrienden. Met heerlijke muntthee en koekjes!

Merhabar: la recette est connue: musique orientale, pâtisseries et thé sont offerts a toutes et tous.

Every last Thursday of the Month
Elke Laatste Donderdag van de maand
Chaque dernier vendredi du mois

Van 18.45 tot 22.00 uur.
De 18.45 à 22.00 heures.

Tot donderdag!
A jeudi !
CU Thursday !

Monday, August 15, 2011

Vacature. Merhaba werft aan: projectmedewerker.

Merhaba vzw werft aan:
Projectmedewerker met sterke communicatieve vaardigheden (v/m/x)Je houdt van uitdagingen. Je bent open-minded, communicatief en dynamisch. Je kan goed organiseren. Je werkt graag zelfstandig én in teamverband. Je wilt je professioneel inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Misschien is dit jouw job.


Onze organisatie

Merhaba vzw werkt op de snijlijnen van cultuur, seksualiteit en identiteit met gender en seksuele oriëntatie als focus.
Als organisatie zetten we ons in voor de emancipatie, maatschappelijke participatie en acceptatie van holebi’s en transgenders met etnisch-culturele roots.
Enerzijds bieden we een laagdrempelig onthaal en activiteiten aan de doelgroepen (holebi’s en transgenders met etnisch-culturele roots). Anderzijds informeren we en sensibiliseren we zowel de allochtone als de autochtone gemeenschappen en diensten over de thematiek.
Merhaba draagt bij tot de interculturalisering van de LGBTQI-beweging, de hulp- en dienstverlening, het onderwijs, het middenveld, de maatschappij, … en bouwt bruggen tussen de verschillende maatschappelijke groepen onderling.


Voor de ondersteuning van de werking werft Merhaba een projectmedewerker aan met sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden. Indiensttreding zo snel mogelijk in een voltijds of 4/5de contract (te bespreken) van bepaalde of onbepaalde duur (te bespreken).

Jouw functie

Bijdragen tot een langzame mentaliteitswijziging en meer tolerantie voor maatschappelijke diversiteit en tot het reduceren van stigmatisering en discriminatie m.b.t. gender en seksuele oriëntatie van alle personen met etnische roots, ongeacht of deze homo of hetero zijn.

Enerzijds richten je taken zich naar de ondersteuning van de doelgroep zelf, anderzijds naar het sensibiliseren van hun omgeving, professionelen in het werkveld, het middenveld, het onderwijs, het brede publiek en de media.
Informatieverstrekking en vorming aan en over de doelgroep
Een stem geven aan de doelgroep; contacten met pers en media
Sensibilisering van de diverse doelpublieken (traditionele holebinetwerken, etnisch-culturele minderheden, dienst-en hulpverlening, onderwijs, brede publieke opinie, …)
Ondersteunen van het verenigingsluik van Merhaba: activiteiten en vrijwilligers
Organiseren van emancipatorische, sociaal-culturele en educatieve projecten met organisaties van etnisch-culturele minderheden, holebi-en transorganisaties, ...
Actief zoeken naar samenwerkingsverbanden met partners in het werkveld
Netwerken in functie van uitwisseling, samenwerking, doorverwijzing en complementariteit.
Wie zoeken we

Kennis en ervaring:
Kennis van de leefwereld van zowel etnisch-culturele minderheden als de leefwereld van holebi’s en transgenders
Vertrouwd met de thematieken van holebi’s- en transgenders uit etnische-culturele minderheden
Inzicht in de mechanismen van homofobie, racisme, islamofobie
Ervaring met pers en media
Relevante werkervaring (vb: als projectcoördinator/stafmedewerker, vormingswerker/educatief medewerker, sociaal-cultureel werker, communicatiemedewerker/woordvoerder).
Vaardigheden:
Relevant diploma hoger onderwijs of gelijkgesteld door ervaring
Zeer goede communicatieve en redactionele vaardigheden
Een geboren netwerker
Organisatietalent
Resultaatgericht, efficiënt en zelfstandig kunnen werken in teamverband
Taken kunnen uitvoeren in het Nederlands; kennis van het Frans; kennis van andere talen is een pluspunt
Kunnen werken met de courante softwarepakketten
Kunnen meedenken over het beleid van een organisatie en je loyaal kunnen opstellen ten aanzien van beslissingen.
Doorzettingsvermogen en kunnen omgaan met strakke deadlines
Bereid zijn tot occasioneel avond- en weekendwerk.


Wat bieden we
Een uitdagende en gevarieerde job in een jonge organisatie in de social profit sector
Voltijds of 4/5de contract (te bespreken), van bepaalde of onbepaalde duur (te bespreken)
Interne opleiding en begeleiding
Ruimte om zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen
Salaris volgens PC329, barema B1b: medewerker Cat. 1
Terugbetaling woon/werkverkeer
Portable computer, gsm
Mogelijkheid tot het volgen van externe bijscholing en vormingen
Flexibele werkuren zijn mogelijk
Je vaste werkplaats bevindt zich in een de Sint-Jacobswijk, in hartje Brussel.

Zijn er elementen waaraan je niet denkt te voldoen, maar ben je ervan overtuigd dat dit jouw job is, aarzel dan niet om toch te solliciteren!

Praktische info en sollicitatieprocedure

Spreekt deze job je aan? Verstuur dan je motivatiebrief en cv tegen ten laatste woensdag 14 september 2011, 17u.
Per mail: info@merhaba.be met ‘Sollicitatie ’ als onderwerp of Per post: Merhaba vzw, p/a Regenbooghuis, Kolenmarktstraat 42, 1000 Brussel
Je kandidatuur is dan enkel geldig indien je een elektronisch ontvangstbevestiging krijgt ten laatste op vrijdag 16 september. Indien je deze mail niet ontvangt, neem je best contact op, op het nummer 0488 572 574.
Indien je kandidatuur wordt weerhouden, word je elektronisch of telefonisch verwittigd ten laatste op maandag 19 september.
De geselecteerde kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd voor de sollicitatie dat zal plaats hebben tijdens de 3de week van september 2011 (19-24 september 2011).
Bijkomende informatie vindt je op de blog www.merhaba.be. Voor verdere vragen kan je terecht bij Catherine Gouffau: 0488 572 574.


Merhaba voert een gelijke kansenbeleid.
Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse,
seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd of handicap.
Etnisch-culturele minderheden worden sterk aangemoedigd te solliciteren.

Merhaba werft aan: extra info (2)

Meer informatie over Merhaba: vacature projectmedewerkerMeer info over de organisatie


Merhaba vzw, een organisatie ontstaan uit LGBTQI behorend tot etnisch-culturele minderheden, zet zich in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van LGBTQI met etnisch-culturele roots. Als organisatie doet ze dit door enerzijds zo laagdrempelige als mogelijk te zijn, met respect voor de zelfdefinitie van de doelgroepen (LGBTQI) en anderzijds met respect voor het tempo van haar omgeving (etnisch-culturele minderheden). Merhaba informeert en sensibiliseert zowel de allochtone als de autochtone gemeenschappen en diensten over de thematiek. Tegelijk draagt Merhaba bij tot de interculturalisering van de LGBTQI-beweging, de hulp- en dienstverlening, het onderwijs, het middenveld, de maatschappij. Met een meervoudige identiteit shift Merhaba tussen verschillende referentiekaders en maatschappelijke groepen. Van hieruit gaat ze met allen op respectvolle manier de dialoog aan en bouwt aan bruggen tussen de verschillende groepen onderling.

Doelen : Versterken van het zelfbeeld en de zelfacceptatie van LGBTQI met niet-westerse roots, LGBTQI zonder papieren, asielzoekers en vluchtelingen en stimuleren van zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Empowerment en emancipatie. Bestrijden van discriminatie en stigmatisering mbt gender en seksuele oriëntatie, ongeacht het heteroseksuele of homoseksuele personen betreft ; strijden tegen de mechanismen van seksisme, heteroseksisme en heteronormativiteit die aan de basis liggen van homofobie. Belangenverdediging, informatie en sensibilisering. Bijdragen tot een betere acceptatie van LGBTQI met niet-westerse roots in hun eigen gemeenschap(pen); bevorderen van maatschappelijke participatie; bijdragen tot de interculturalisering van de LGBTQI-beweging, het middenveld, de hulp- en dienstverlening. Bevorderen van respect en tolerantie voor diversiteit; bijdragen tot een samenleving waarin ieder zijn plaats durft, kan en mag innemen.

Activiteiten : Laagdrempelig onthaal, counseling en doorverwijzing: intern en/of naar een netwerk van gevormde partners, diensten, hulpverlenende instanties, het vrijetijdsaanbod, …; praatcafés (MerhaBar), Party’s (Arab Funky Party, Souk del Mundo), socio-culturele en educatieve activiteiten, debatten, blog, … Ondersteuning van de vereniging/zelforganisatie; Informatieverstrekking aan en over de doelgroep ; campagnes; sociale acties; ontwikkelen van een vormingsaanbod en bijhorende materialen voor de verschillende doelpublieken (hulpverleners, begeleiders, leraren, LGBTQI-onthaalgroepen, socio-culturele organisaties, …) ; sensibilisering van de diverse doelpublieken; participatie aan het maatschappelijke debat; belangenbehartiging, vertegenwoordiging ; contacten met andere organisaties, overheid, diensten, pers, studenten, leerkrachten, …; uitbouwen van netwerken in functie van uitwisseling, samenwerking, doorverwijzing en complementariteit; news watching; website.