Tuesday, March 1, 2011

Trash & Tension : Molem /// 04 maart -mars - March 2011

Vrijdag 4 maart 2011
Vendredi 4 mars 2011
"Trash & Tension : Molem"
"Ordures & Tension : Molem"
@ De Vaartkapoen, Molenbeek
français ci-dessous
Trash & Tension”

Trash & Tension” is een artistiek activistisch project
gecreëerd door Toxic Lesbian als een work in progress:
www.toxiclesbian.org

Molem”

'Molem' is de afkorting voor Sint-Jans-Molenbeek, de plaats waar het project wordt opgezet. Het zijn jongeren die in de taal van de straat 'Molem' hebben geïntroduceerd. 'Molem' verwijst naar een gemeente die in de media sterk is gestigmatiseerd als gevaarlijk migrantenghetto. Voor de bewoners is 'Molem' symbool gaan staan van verzet tegen een systeem waarin iedereen gelijk is maar de ene meer gelijk is dan de andere. 'Molem' refereert aan een subcultuur, een nieuwe gedeelde identiteit, solidariteit, hernieuwde trots en stigma omgebogen tot ongezien potentieel.

Een socio-artistiek project

Na een eerder geslaagde samenwerking in 2010, nodigt Merhaba Toxic Lesbian uit naar De Vaartkapoen in Molenbeek. Samen met Caleidoscoop en in het kader van de Internationale Vrouwendag, wordt een project opgezet rond het thema “Exclusie”.

Samen met de vrouwen uit de buurt – vrouwen van verschillende leeftijden, culturen, sociale klassen, met uiteenlopende levensovertuigingen en levenservaringen – wordt ingezoemd op aspecten van maatschappelijke, economische, sociale, familiale, uitsluiting,...

Voor dit multimediaal socio-artistiek project, worden vooraf opnames gemaakt met vrouwen die omwille van een specifieke reden of omwille van verschillende redenen te maken krijgen met stigmatisering, discriminatie en uitsluiting: omdat ze een hoofddoek dragen, omdat ze van een vrouw houden, omdat ze moslim zijn, omdat ze ziek zijn, omdat ze oud en weinig mobiel zijn of gewoon omdat ze vrouw zijn

Op 4 maart, van 12:30 tot 14:30 worden de interviews getoond aan een publiek van vrouwen uit de buurt. Op basis hiervan zullen enkelen van hen, de anderen interviewen en vragen naar hun ervaringen en meningen. Ook deze interviews worden opnieuw gefilmd en uitgezonden. Het geheel wordt geprojecteerd op de omringende muren.
Ben je een vrouw en wil je graag participeren? Merhaba! Welkom!

Streaming

Het hele project wordt gefilmd en is in real time te volgen op uw computer.
Live dus vanuit de Vaartkapoen, op het internet!
Het streamen begint ca. 12:30 en eindigt ca. 14:30.
Om virtueel aanwezig te kunnen zijn,
klikt u de volgende link aan:
www.toxiclesbian.org

Welkom in De Vaartkapoen

Dit project kadert in de “Internationale Vrouwendag” van
De Vaartkapoen en staat open voor alle vrouwen.
Voor meer informatie over de gehele vrouwendag, zie:
www.vaartkapoen.be

Programma in de VK*
Aanvang: 12:15
Einde: 14:45
Live vanuit de VK*
Streaming:
ca. 12:30 - ca. 14:30
Adres
CG De Vaartkapoen
Schoolstraat 76
1080 Brussel

Inkom
Gratis

Inschrijvingen
Zonder inschrijving welkom.

Meer Info
Merhaba vzw
Catherine Gouffau
0488-572.574


Een initiatief van Merhaba vzw & Part123
in samenwerking met Caleidoscoop/De Vaartkapoen
en het project "Trash & Tension: Molem" van Toxic Lesbian.

Dit project wordt georganiseerd in het kader van de Internationale Vrouwendag
in De Vaartkapoen in Molenbeek: www.vaartkapoen.be.  

Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap, "Cultuur in Molenbeek", gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de
Federatie van Mondiale Democratische Organisaties (FMDO).

"Ordures & Tension"
"Ordures & Tension est un projet artistique d'activistes,
crée par Toxic Lesbian comme un projet en mouvement:
www.toxiclesbian.org
"Molem"
'Molem' est l'abréviation de Molenbeek-Saint-Jean, le lieu où le projet se tiendra. Ce sont les jeunes qui dans le langage de la rue, ont introduit 'Molem'. 'Molem' réfère vers une commune fort stigmatisée par les médias comme un ghetto dangereux d'étrangers. Pour les habitants, 'Molem' est le symbole de la résistance contre un système socio-économique discriminatoire. Ainsi 'Molem' est devenue la référence d'une nouvelle identité partagée, d'une subculture riche, de solidarité et d'une grande fierté. Un grand potentiel qui a transformé un handicap en une force extraordinaire.

Un projet socio-artistique
Après le succès d'une première collaboration en 2010, Merhaba invite Toxic Lesbian au Vaartkapoen à Molenbeek. En collaboration avec Caleidoscoop et dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes, on propose un projet autour du thème de l'exclusion.
A travers ce projet artistique multimédia, on met le projecteur sur des aspects d'exclusion au niveau social, économique, familiale, ... etc, avec les femmes du quartier – des femmes d'âges, de cultures et classes sociales différents, avec des points de vues et des expériences de vie diverses.
Préalablement, nous enregistrerons des interviews avec des femmes qui pour une ou plusieures raisons subissent des stigmatisations, des discriminations et de l'exclusion: parce qu'elles portent le voile, parce qu'elles aiment une femme, parce qu'elles sont musulmanes, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont vieilles et peu mobile ou simplement parce qu'elles sont femmes.
Le 4 mars, de 12:30 à 14:30 les interviews seront montrées à un public de femmes du quartier. Sur cette base, certaines d'entre elles, interrogeront d'autres au sujet de leurs expériences de vie et leurs opinions. Ces nouvelles interviews seront également filmées et diffusées. Le tout sera projeté sur grand écran.
Vous êtes une femme et vous désirez participer? Merhaba! Bienvenue!
Streaming
Tout le projet sera filmé et diffusé en direct sur Internet pour que vous puissiez tout suivre.
Le streaming démarre vers 12:30 et se termine vers 14:30.
Pour participer virtuellement, cliquez sur le lien suivant:
www.toxiclesbian.org
Bienvenue au Vaartkapoen
Ce projet est organisé dans le cadre de « La Journée Internationale des Femmes » au Vaartkapoen et est ouvert à toutes les femmes.
Pour plus d'informations sur cette journée, voir: www.vaartkapoen.be.
Programme
Début: 12:15
Fin: 14:45
En direct du VK*
Streaming:
+/- 12:30 - 14:30
Adresse
Rue de l'école 76
1080 Molenbeek
Entrée
Gratuite
Inscriptions
Sans

Plus d'informations 
Merhaba asbl
Catherine Gouffau
0488-572.574
  
projecten.merhaba@gmail.com
www.merhaba.be

Une initative de l'asbl Merhaba & Part123
en collaboration avec Caleidoscoop/De Vaartkapoen
et le projet "Ordures et Tension: Molem" de Toxic Lesbian.

Ce projet est organisé dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes
au Vaartkapoen à Molenbeek. www.vaartkapoen.be

Avec le soutien de la Communauté flamande, de la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),
de "Cultuur in Molenbeek" (Commune de Molenbeek-Saint-Jean) et de
FMDO (la Federation des organisations Mondiales Democratiques).

    
   
   
______________________________
  
Merhaba wordt gesteund door De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid,  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Koning Boudewijnstichting.
Word lid van onze Facebook groepen
Rejoignez-nous sur les groupes Facebook
"Arab Funky Party" & "Merhaba vzw/asbl"   
  

No comments: