Thursday, June 30, 2011

MerhaBar: 30 juni / juin 2011 ... Cookies & music!
MerhaBAR @ Rainbowhouse Brussels
MerhaBAR @ Regenbooghuis Brussel (Kolenmarkt 42 - Brussel)
MerhaBAR @ MAC Bruxelles (Marché au Charbon 42 - Bruxelles)

MerhaBar: orientaals gezelligheidscafé van Merhaba voor allochtone holebi's en vrienden. Met heerlijke muntthee en koekjes!

Merhabar: la recette est connue: musique orientale, pâtisseries et thé sont offerts a toutes et tous.

Every last Thursday of the Month
Elke Laatste Donderdag van de maand
Chaque dernier jeudi du mois

Van 18.45 tot 22.00 uur.
De 18.45 à 22.00 heures.

Tot donderdag!
A jeudi !
CU Thursday !

Friday, June 24, 2011

Merhaba Tip: DEBAT gay bashing @ Brussels - Rainbowhouse
Open public debate on violence and gay bashing in Brussels, and beyond

Share your frustrations, your problems, your ideas: we want to know them!!
You can talk in English, French or Dutch. EVERYONE is welcome!

Partagez vos frustrations, vos problèmes, vos idées: on veut les connaitre.
Vous pouvez parler en français, anglais ou néerlandais. Tout le monde est le bienvenue.

Deel uw frustraties, uw problemen, uw ideeën: we willen ze horen!!
Je kan in het Nederlands praten, in het Engels of in het Frans. IEDEREEN is welkom.

Vrijdag / Vendredi / Friday, June 24 · 8:00pm - 11:00pm
Location: Rainbow House - Maison Arc-en-Ciel - Regenbooghuis
Kolenmarkt 42 Rue du Marché au Charbon 42 Brussels
For STOP violence and gaybashing in Brussels

Thursday, June 23, 2011

Homohaat: allochtone holebi’s zoeken mee naar alternatieve aanpak
Persbericht Merhaba 22 juni 2011

Homohaat: allochtone holebi’s zoeken mee naar alternatieve aanpak

Naar aanleiding van de homofobe aanval in Brussel vorige week, wenst Merhaba - organisatie voor en door allochtone holebi’s - eerst en vooral haar medeleven te uiten met de slachtoffers van deze laffe misdaad. Tevens roepen we op om polariserende discours uit de weg te gaan, eerlijke en genuanceerde analyses te maken en samen te zoeken naar positieve alternatieven.


Merhaba hoopt dat de schuldigen door het gerecht de gepaste straf zullen krijgen, in verhouding tot de omvang van hun daden. Dit kan helpen om slachtoffers er toe te bewegen geweldplegingen sneller aan te geven. Ook de campagne die is gelanceerd voor een betere registratie van homofobe feiten, kan op termijn bijdragen tot een meer adequate aanpak[1]. Misschien moet er meer geïnvesteerd worden in het informeren, bijscholen en herorganiseren van het politieapparaat. Op het vlak van aangepaste opvang van slachtoffers en ook wat betreft de diversiteit bij de politie kunnen we heel wat leren van Nederland [2].

Saïd van Merhaba: “Als samenleving kunnen we er alleen maar sterker uitkomen door te reageren tegen dergelijke vormen van haat, door steeds aangifte te doen wanneer we ernstig gediscrimineerd worden: als holebi, als vrouw, als allochtoon, als gehandicapte, als oudere, … We rekenen erop dat de politici en het beleid er enerzijds voor zorgen dat het gerecht efficiënt de misdaden bestraft en anderzijds dat ze ervan bewust zijn dat het probleem verengen tot een ‘cultuurprobleem’ niet bijdraagt tot een globale oplossing. Integendeel.”

In de tekst van Kris D. , vriend van het slachtoffer, lezen we dat er naast de repressieve aanpak eveneens geïnvesteerd dient te worden in preventie. In het verleden pleitten we hier reeds voor. We zien de noodzaak hiervan dagelijks op het terrein.

Structurele oplossingen dringen zich op in het onderwijs. Correct informeren en sensibiliseren naar de gehele samenleving toe is meer dan ooit nodig. Discriminaties vinden we immers overal en op alle niveaus: holebi’s zijn bijvoorbeeld nog steeds niet overal aanvaard op de werkvloer. Ook allochtonen niet zoals de Adecco-zaak of de VOLT-reportage aantoonde. Daarom vinden wij het belangrijk om ALLE vormen van discriminaties aan de kaak te stellen en samen naar echte oplossingen te zoeken. De strijd tegen armoede werd door Kris D. niet toevallig vermeld: je zelfbeeld bepaalt in grote mate hoe je anderen gaat aanvaarden, en hoe je emancipatieproces verloopt. Als je je niet lekker in je vel voelt, ga je sneller over tot pesten of geweld.

Dit najaar plant Merhaba voor het eerst samen met een aantal organisaties van etnisch-culturele minderheden een gezamenlijke campagne tegen elke vorm van hardnekkige discriminatie (homofobie, islamofobie, racisme, ...). We zien dit als een bemoedigende stap om samen op te komen voor een betere en dus tolerantere samenleving waarin ieder zichzelf durft, mag en kan zijn.

________________________________________
[1] Registratie kan helpen een beter inzicht te krijgen in de mechanismen die aan de basis liggen van homofobe motieven. Bij het Merhaba onthaal, noteerden we in de voorbije tien jaar homofobe klachten gepleegd ook tegen heteroseksuele personen. We konden hieruit afleiden dat homofobie (lesbofobie, bifobie, transfobie) verder gaat dan het stigmatiseren van personen op basis van hun seksuele oriëntatie en in een heteronormatieve omgeving iedereen kan treffen die niet voldoet aan de verwachte genderidentiteit. Het onderzoek van Poelman in 2007 bevestigt dit: Marcia Poelman & Dirk Smits, Agressie tegen holebi's in Brussel Stad , 2007. Meer hierover in : Myriam Monheim, Wat is homofobie ? in Regenboogliefde met Vreemde wortels? Open je geest en je aanpak!, Alliàge-Merhaba, 2009.
[2]
tweede referentie: In Nederland zijn er reeds verschillende onderzoeken gedaan rond homofobie: Het Platform Homo/Lesbische Emancipatie deed onderzoeken in 1987 en 1998, maar er wordt ook op regelmatige tijdstippen gemonitored hoe het zit met homofoob geweld. Ook zijn er inspanningen gedaan vanuit de Nederlandse politie om zich diverser te profileren: advertenties specifiek gericht op holebi's zorgden voor een homovriendelijker imago van de politie. Ook de registratie werd systematischer___________________________________________

Merhaba is een beweging ontstaan uit een zelforganisatie van en voor holebi's en transgenders met roots voornamelijk in de Maghreb, het Midden-Oosten en Turkije, die zich specialiseert in de relatie tussen cultuur, seksualiteit en identiteit met gender en seksuele oriëntatie als focus.

______________________________________________________

Meer informatie? Plus d'informations?
Merhaba vzw/asbl
Catherine Gouffau
0488-572.574
projecten.merhaba@gmail.com
www.merhaba.be

Word lid van onze Facebook groepen / Rejoignez-nous sur les groupes Facebook:
"Arab Funky Party" & "Merhaba vzw/asbl"Friday, June 3, 2011

Arab Funky Party ! Friday - Vendredi - Vrijdag - 10.06.2011Op 10 juni 2011 slaan de zomerkriebels weer toe:
Arab Funky Party daagt je weer uit om de dancefloor te vullen met je beste danspasjes, je hevigste belly dance bewegingen,... Let the groove take control!

Merhaba, officiële leverancier van feestvreugde, geeft je de leukste orientaalse deuntjes: DJ Luuuk, DJ Karim, DJ EHead, ...doen de rest met hun verleidelijkste vibes & ritmes!

Sta paraat voor de nieuwste editie van het gekruidste funky feestje!

Arab Funky Party ! Friday - Vendredi - Vrijdag - 10.06.2011, vanaf 23.00 uur
Le Bazaar, Capucijnenstraat 63 te 1000 Brussel (metro Hallepoort)

--------------------------------------------------------------------
What's is on your summer list ? Nous on part pas avant une petite dernière, pour la route, pour l'honneur, pour le plaisir surtout!

On se lance donc ce vendredi 10 Juin,11 jour avant l'été même si avant là,c'est déjà pas mal c'est pas pour dire... Mais plus c'est toujours possible surtout quand "plus" rime avec "chaud". Et donc, un lieu, une soirée, une ambiance: pre summer time party !

Write down on your list : oriental boogie, funky, chaabi, it's Arab Funky Party !

Arab Funky Party ! Friday - Vendredi - Vrijdag - 10.06.2011, à partir de 23.00 hours

Toujours la même adresse:
Le Bazaar, 63 rue des Capucins à 1000 Bruxelles (Métro Porte de Hal)